Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу (реферат)

0 Comment on Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу (реферат)

Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу Однією з умов підвищення ефективності навчального процесу є організація самостійної пізнавальної діяльності студентів. Це пояснюється тим, що самостійність необхідна не тільки для процесу самоосвіти, але і для можливості використання здобутих...

Continue Reading

Нові вимоги до людини і освіти (реферат)

0 Comment on Нові вимоги до людини і освіти (реферат)

Нові вимоги до людини і освіти Цілком очевидно, що розвиток людства набирає дедалі динамічнішого характеру. Про це свідчить аналіз будь-якої сфери суспільного життя. Зміна ідей, знань, технологій відбувається швидше, ніж зміна людського покоління. А це означає, що при звичній, традиційній...

Continue Reading

Музей історії освіти Київщини як просвітницький і культурно-освітній центр (реферат)

0 Comment on Музей історії освіти Київщини як просвітницький і культурно-освітній центр (реферат)

Музей історії освіти Київщини як просвітницький і культурно-освітній центр «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього,» – стверджує М.Рильський. Глибокий філософський зміст цього крилатого вислову, безсумнівно, є основою зародження ідеї створення музею історії освіти Київщини. Музей історії освіти...

Continue Reading

Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці (реферат)

0 Comment on Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці (реферат)

Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці Особливої актуальності в сучасності набула проблема формування в учнів умінь і навичок творчої самостійної діяльності. Це завдання цілком закономірно визначено одним із провідних серед тих, що пов’язані з модернізацією змісту освіти:...

Continue Reading

Підготовка спеціалістів з викладання курсу «Біблійна історія та християнська етика» в загальноосвітній школи (реферат)

0 Comment on Підготовка спеціалістів з викладання курсу «Біблійна історія та християнська етика» в загальноосвітній школи (реферат)

Підготовка спеціалістів з викладання курсу «Біблійна історія та християнська етика» в загальноосвітній школі Важливе місце у становленні системи духовно-морального виховання в загальноосвітній школі відводиться вивченню курсу християнської етики, а також підготовці спеціалістів з його викладання. Учитель, який навчає християнської етики,...

Continue Reading

Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти (реферат)

0 Comment on Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти (реферат)

Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти У сучасних умовах розвитку неперервної освіти та реалізації ідей Болонського процесу основну увагу потрібно приділити теоретичному та експериментальному обґрунтуванню організації навчального процесу в системі післядипломної освіти. У розробленні цього питання...

Continue Reading

Можливості формування художньо-естетичного смаку дітей в умовах театру моди (реферат)

0 Comment on Можливості формування художньо-естетичного смаку дітей в умовах театру моди (реферат)

Можливості формування художньо-естетичного смаку дітей в умовах театру моди У формуванні гармонійно розвиненої особистості дитини у сучасності сьогодні все більш значну роль відіграє художньо-естетичне виховання. Здатність особистості оптимально розв’язувати поставлені завдання в дорослому житті залежить насамперед від специфіки образного мислення...

Continue Reading

Робота з діагностично-проектуючим комплексом „Універсал” (реферат)

0 Comment on Робота з діагностично-проектуючим комплексом „Універсал” (реферат)

Робота з діагностично-проектуючим комплексом „Універсал” Реалізація освітніх завдань на сучасному етапі розвитку освіти передбачає перегляд змісту і методів організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах. На жаль, сучасна система освіти не повною мірою сприяє цілісному розвитку особистості як...

Continue Reading

Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону (реферат)

0 Comment on Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону (реферат)

Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону Сучасна освітня галузь визначається підвищенням інтересу її суб’єктів до створення нового: моделювання нових освітніх ситуацій, напрацювання інноваційних технологій, вироблення продуктів інноваційної освітньої діяльності. У зв’язку із цим особливого значення набуває проблема оцінювання нововведень....

Continue Reading

Підготовка майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови (реферат)

0 Comment on Підготовка майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови (реферат)

Підготовка майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. У сучасності метою професійної підготовки викладача іноземної мови в європейському освітньому просторі є формування професійно...

Continue Reading