Загальні засади діяльності соціального педагога з сімє\’ю (реферат)

0 Comment on Загальні засади діяльності соціального педагога з сімє\’ю (реферат)

Реферат на тему: Загальні засади діяльності соціального педагога з сімє’ю   Вступ 1 Сім’я як суб’єкт і об’єкт соціально-педагогічного впливу 2 Методика організації роботи соціального педагога з батьками Література ВСТУП Сучасний стан розвитку суспільства, вплив урбанізації ї науково-технічного прогресу призвели...

Continue Reading

Чи може бути ефективним навчання за гратами? (реферат)

0 Comment on Чи може бути ефективним навчання за гратами? (реферат)

Реферат на тему: Чи може бути ефективним навчання за гратами?   Цілком очевидно, що відповісти на таке питання не просто. В більшості країн світу найбільш поширеною формою покарання злочинців залишається ув’язнення. В умовах ізоляції від суспільства, позбавлення певних прав та...

Continue Reading

Соціально-педагогічна діяльность у позашкільній сфері (реферат)

0 Comment on Соціально-педагогічна діяльность у позашкільній сфері (реферат)

Реферат на тему: Соціально-педагогічна діяльность у позашкільній сфері   ВСТУП В умовах відродження національної системи освіти позашкільні Заклади стають невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості учня, соціальній адаптації» та самореалізації людини в суспільстві. Позашкільні заклади, що...

Continue Reading

Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах. (дипломна робота)

0 Comment on Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах. (дипломна робота)

Дипломна робота Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах. Вступ Людина стала людиною, коли почула шелест листя і пісню коника, дзюрчання весняного струмка і дзвін срібних дзвіночків жайворонка в бездонному літньому небі, падання легких і ніжних сніжинок і...

Continue Reading

Проблеми виховання культури поведінки в молодших школярів (курсова робота)

0 Comment on Проблеми виховання культури поведінки в молодших школярів (курсова робота)

Курсова робота Проблеми виховання культури поведінки в молодших школярів Вступ Мораль – форма суспільної свідомості. Вона являє собою історично конкретну сукупність відбитих у нормах, принципах, категоріях та ідеалах моральних вимог, на основі яких суспільство й особистість оцінює людську поведінку. Мораль...

Continue Reading

Дистанційна освіта за кордоном та в Україні (реферат)

0 Comment on Дистанційна освіта за кордоном та в Україні (реферат)

Реферат на тему: Дистанційна освіта за кордоном та в Україні   Вступ         В основі соціально-економічного розвитку інформаційного суспільства лежить не матеріальне виробництво, а виробництво інформації та знань. Для будь-якої країни ступінь її економічного і технологічного розвитку, добробуту суспільства пропорційні середньому...

Continue Reading

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота)

0 Comment on Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота)

Пошукова робота Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти Освітні заклади спеціально створюються для забезпечення реалізації суспільного ідеалу особистості, провідних соціальних груп, для репродукції та розвитку суспільства. Система освітніх закладів будь-якої країни є провідним фактором соціалізації, зокрема соціального виховання. Головною метою системи...

Continue Reading

Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки г.кершенштайнером (реферат)

0 Comment on Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки г.кершенштайнером (реферат)

Реферат на тему: Розвиток теорії і практики соціальної педагогіки г.кершенштайнером Видатний німецький педагог Г.Кершенштайнер (1855-1932), сучасник П.Наторпа та Р.Зайделя, втілював («у щільному зв’язку з пульсом сучасної культурної дійсності»[1,IX]) соціально-педагогічні ідеї свого часу в педагогічну практику Мюнхена, де він очолював народну...

Continue Reading

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство

0 Comment on Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство ВСТУП Пріоритетним напрямком удосконалення сучасної системи підготовки майбутніх фахівців є активізація форм і методів навчально-виховного процесу, формування свідомої, активної позиції студента в процесі навчальної діяльності, розвиток філософського, педагогічного мислення,...

Continue Reading

Зміст сучасної професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів в Україні (реферат)

0 Comment on Зміст сучасної професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів в Україні (реферат)

Реферат на тему: Зміст сучасної професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів в Україні   ЗМІСТ: У зв’язку з офіційним введенням у 1991 році в Україні посад «соціальний педагог», «соціальний працівник» та «фахівець з соціальної роботи» і затребуваністю цих фахівців вимогами життя виникла...

Continue Reading