Етапність формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання Однією з важливих вимог, які висуває сучасне інформаційне суспільство до школи, є конкурентоспроможність випускника, набуття ним певних якостей, які формують його життєву компетентність: самостійно, критично та творчо мислити; усвідомлювати, де і яким...

Подробнее

Робота навчально–методичного кабінету історії та основ правознавства щодо впровадження інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін Глобальні зміни, що відбулися в Україні протягом останніх 10-15 років: здобуття державної незалежності, становлення ринкової економіки, демократизація суспільства — стали реальним підґрунтям для...

Подробнее

З практики застосування інформаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі У сучасній середній освіті, незважаючи на велику кількість наукових розробок, присвячених інформатизації навчально-виховного процесу, зокрема затверджених комп’ютерно-орієнтованих навчальних засобів, рекомендацій щодо їх використання, проведення навчання працівників загальноосвітніх закладів, безлічі семінарів та...

Подробнее

Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, в системі післядипломної освіти Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а потім, як наслідок, і Центральної Європи, відбулися докорінні зміни у законодавстві та практичному втіленні спеціальної освіти. Конституція...

Подробнее

Обґрунтування вибору програмної платформи для реалізації системи дистанційного навчання Сучасне інформаційне століття проявляється і визначається в нових наукоємних технологіях, соціальних, економічних і геополітичних змінах. Разом з цим змінюється і парадигма освіти. Якщо раніше можна було здобути «освіту на все життя»,...

Подробнее

Організація і зміст корекційно-розвивальної роботи працівників психологічної служби Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України одним із основних видів діяльності практичного психолога (соціального педагога) є корекційно-розвивальна робота – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному...

Подробнее

Упровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу Одним із напрямів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в позашкільних закладах є впровадження нових інформаційних технологій, оскільки питання забезпечення належного рівня інформаційного обслуговування навчального процесу в позашкіллі залишається актуальним в сучасних умовах реформування освіти....

Подробнее

Навчальна програма як історико-педагогічне джерело для дослідження шкільного підручника «Суспільствознавство» (60-і – перша половина 70-х років ХХ століття)   Розглядуваний хронологічний період – 60-і – перша половина 70-х років ХХ ст. цікавий для дослідників вітчизняного підручникотворення тим, що протягом 1962-1975...

Подробнее

Процедури та алгоритми експертного оцінювання   Об’єктивність результату будь-якого прикладного дослідження безпосередньо залежить від конструктивності процедур і їх алгоритмізації. Хоча регламентація процедур експертного дослідження всесторонньо описана у науково-методичній літературі, процес удосконалення та конкретизації даної проблеми в дослідженнях з менеджменту освіти...

Подробнее

Перспективи розвитку діловодства в контексті становлення інформаційного суспільства Науково-технічний прогрес інтегрувався в усі сфери життєдіяльності суспільства, впливаючи на його діяльність і розвиток. Тотальна інформатизація в сучасності є невідворотною реальністю: інформаційно-комунікаційні технології – це не просто технічна інфраструктура, пов’язана, наприклад, з...

Подробнее
Страница 26 из 644« Первая...1020...2425262728...405060...Последняя »