Методи навчання географії в школі (реферат)

0 Comment on Методи навчання географії в школі (реферат)

Реферат на тему: Методи навчання географії в школі Дидактична суть методу навчання географії Географічна освіта в сучасній школі вимагає вибору оптимальних методів формування теоретичних знань. Будь – який метод являє собою засіб взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на досягнення...

Continue Reading

Ґендерні особливості статевого дозрівання та психосексуального розвитку особистості (реферат)

0 Comment on Ґендерні особливості статевого дозрівання та психосексуального розвитку особистості (реферат)

Реферат на тему: Ґендерні особливості статевого дозрівання та психосексуального розвитку особистості Статевий розвиток – процес формування статевих ознак людини, що визначають її статеву належність. Статеві ознаки поділяються на первинні і вторинні. До первинних ознак належать: статеві залози (яєчки та яйники),...

Continue Reading

Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій (реферат)

0 Comment on Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій (реферат)

Реферат на тему: Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій ПЛАН 1. Діагностичний підхід, як важлива умова професійної позиції вчителя-вихователя. 2. Структура об’єктів педагогічної діагностики: 2.1. Діагностика особистості школяра. 2.2. Діагностика дитячого колективу. 2.3. Діагностика виховного процесу. 2.4....

Continue Reading

Поняття та предмет превентивної педагогіки. Генезис і еволюція проблеми асоціальних відхилень у поведінці індивіда (реферат)

0 Comment on Поняття та предмет превентивної педагогіки. Генезис і еволюція проблеми асоціальних відхилень у поведінці індивіда (реферат)

Реферат на тему: Поняття та предмет превентивної педагогіки. Генезис і еволюція проблеми асоціальних відхилень у поведінці індивіда ПЛАН 1. Поняття превентивної педагогіки як соціально-педагогічної науки. 2. Мета, предмет, завдання, методи превентивної педагогіки. 3. Місце превентивної педагогіки у системі наук. 4....

Continue Reading

Методика позакласної роботи з української мови (реферат)

0 Comment on Методика позакласної роботи з української мови (реферат)

Реферат на тему: Методика позакласної роботи з української мови План 1. Значення позакласної роботи. 2. Основні види і форми. 1. Значення позакласної роботи Позакласна робота з мови будується з урахуванням основних загальнодидактичних принципів: на кожному позаурочному занятті у нерозривній єдності...

Continue Reading

Міжпредметні зв’язки у формуванні географічних знань (реферат)

0 Comment on Міжпредметні зв’язки у формуванні географічних знань (реферат)

Реферат на тему: Міжпредметні зв’язки у формуванні географічних знань Сутність поняття “міжпредметні зв’язки” та їх роль у формуванні географічних понять Географія за своїм змістом і сутністю є наукою інтеграційною. Інтеграційність шкільних курсів географії полягає в тому, що в них сфокусовано...

Continue Reading

Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності. Технології управління в соціально-педагогічній діяльності (реферат)

0 Comment on Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності. Технології управління в соціально-педагогічній діяльності (реферат)

Реферат на тему: Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності. Технології управління в соціально-педагогічній діяльності План Зміст і характеристика соціально-педагогічної діагностики. Загальні принципи діагностики в соціально-педагогічній практиці. Рівні соціальної діагностики. Методи соціально-педагогічної діагностики. Сутність управління в соціально-педагогічній роботі. Характеристика основних...

Continue Reading

Методика формування в учнів географічних знань (реферат)

0 Comment on Методика формування в учнів географічних знань (реферат)

Реферат на тему: Методика формування в учнів географічних знань Вивчення географічних фактів. Найважливішими завданнями шкільної географії є формування в учнів географічних знань у формі фактів, уявлень, понять, закономірностей , теорій. Відображаючи не однаково географічну дійсність, ці форми знань формуються по-різному....

Continue Reading

Завдання і зміст технологій виховної роботи в школах різного типу (реферат)

0 Comment on Завдання і зміст технологій виховної роботи в школах різного типу (реферат)

Реферат на тему: Завдання і зміст технологій виховної роботи в школах різного типу ПЛАН 1. Загальне поняття про педагогічні технології. 2. Технології виховання як перспектива наукової організації виховної роботи в школах різного типу: 2.1. Предмет технології виховання. 2.2. Технологічний підхід...

Continue Reading

Статеворолеві стосунки в історії суспільного розвитку (реферат)

0 Comment on Статеворолеві стосунки в історії суспільного розвитку (реферат)

Реферат на тему: Статеворолеві стосунки в історії суспільного розвитку В основі традиційної системи виховання, взагалі – соціалізації статі лежить так званий первинний розподіл праці між чоловіком і жінкою. Саме він визначив цілком різні умови існування представників різної статі, закріпив за...

Continue Reading