Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя Положення, що педагогічна діяльність за своєю природою є творчою, набуло актуальності та значущості в сучасності порівняно з частим його використанням на рівні риторичних тверджень в недалекому минулому. Разом з тим аналіз сутності поняття «педагогічна...

Подробнее

Моделювання планів роботи у професійно-технічних навчальних закладах (умови і принципи) Прагнення створити єдину нормативну систему планування роботи навчальних закладів без урахування їхньої фахової спрямованості і форм власності не відповідає принципам демократизації управління, що передбачає різноманітність і свободу вибору моделей організації...

Подробнее

Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури В умовах орієнтування середньої освіти до рівнів європейських стандартів учні української держави повинні знати закони постіндустріального європейського суспільства, бути готовими до його вимог. Однак сучасна школа не може навчити всьому, оскільки обсяг знань...

Подробнее

Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури У процесі розвитку суспільства зростає роль кваліфікованих фахівців у будь-якій галузі виробництва, зокрема – і в освіті, оскільки, як зазначав М.П.Драгоманов, «планова перебудова освіти потребує майстра і не виконується сліпим інстинктом» [4, с.14]. Завдання...

Подробнее

Психолого-педагогічні умови оптимального творчого самозростання учнів старших класів у процесі вивчення української літератури   Визначальною особливістю розвитку суспільства кінця ХХ – початку ХХІ століть є створення інформаційного середовища, що спричинило появу нових  суспільних  викликів, зокрема зумовило і одне з провідних...

Подробнее

Зарубіжний досвід роботи альтернативних закладів опіки дітей, позбавлених батьківського піклування Одне з головних завдань будь-якого суспільства і держави – здійснення права дитини на виховання в сім’ї. Ці права дитини зафіксовані як в міжнародних документах (Конвенція ООН про права дитини, Декларація...

Подробнее

Розвиток педагогічної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами дистанційного навчання У сучасній цивілізації освіта як суспільне явище виконує функцію передавання знань, задоволення потреб людства кваліфікованими кадрами [1]. На сьогодні розвиток людини, особистості, як ніколи раніше, стає показником рівня розвитку будь-якої...

Подробнее

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів Формування творчої активності дітей та учнівської молоді в системі безперервної освіти держави – процес складний і тривалий, що потребує багато зусиль і часу. Тому гармонійний розвиток особистості в...

Подробнее

Цілі математичної освіти у контексті соціокультурних трансформацій суспільства Математика серед шкільних предметів з’явилася настільки давно, наскільки давно з’явилася сама система шкільного навчання. У різні історичні періоди ставлення до предмета було різним, але за будь-яких умов шкільна математика визнавалася прогресивно мислячою...

Подробнее

Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні Кінець ХХ – початок ХХІ століття – час історичних підсумків і народження нових ідей. На зламі століть відбувається  осмислення минулого знання, досвіду та формування нового розуміння  сенсу життя, створення якісно нової моделі...

Подробнее
Страница 25 из 644« Первая...1020...2324252627...304050...Последняя »