Становлення національної методичної думки в Україні у ХІХ – на поч. ХХ століть (реферат)

0 Comment on Становлення національної методичної думки в Україні у ХІХ – на поч. ХХ століть (реферат)

Реферат на тему: Становлення національної методичної думки в Україні у ХІХ – на поч. ХХ століть План 1. Розвиток історичної освіти в Україні у ХYIII-ХІХ століттях 2. Видатні вітчизняні філософи, педагоги, просвітителі і їх вплив на формування методичної думки в...

Continue Reading

Опорні конспекти і опорні сигнали на уроці історії (реферат)

0 Comment on Опорні конспекти і опорні сигнали на уроці історії (реферат)

Реферат на тему: Опорні конспекти і опорні сигнали на уроці історії План 1. Ідея кодування знань і методична система В.Ф.Шаталова. 2. Система роботи з опорними сигналами Е.І.Пометуна і Г.А.Фреймана. 3. Іконічні моделі або піктограми на уроках історії. 1. Ідея кодування...

Continue Reading

Метод наочного навчання історії (реферат)

0 Comment on Метод наочного навчання історії (реферат)

Реферат на тему: Метод наочного навчання історії План 1. Застосування наочності на уроках історії як метод навчання. 2. Загальна характеристика учбових історичних карт. 3. Застосування на уроках учбових історичних карт. 4. Картосхеми, плани на місцевості, контурні карти. 1. Застосування наочності...

Continue Reading

Методика краєзнавчої роботи в школі (реферат)

0 Comment on Методика краєзнавчої роботи в школі (реферат)

Реферат на тему: Методика краєзнавчої роботи в школі План 1. Науково-методичне обґрунтування необхідності краєзнавчої роботи в школі. 2. Система методичної роботи з краєзнавства. 3. Етапи, форми і методи краєзнавчої роботи. 1. Науково-методичне обґрунтування необхідності краєзнавчої роботи в школі Важливою ділянкою...

Continue Reading

Методи роботи учнів з підручником на уроках історії (реферат)

0 Comment on Методи роботи учнів з підручником на уроках історії (реферат)

Реферат на тему: Методи роботи учнів з підручником на уроках історії План 1. Знайомство з підручником і загальні прийоми роботи з ним 2. Особливості роботи з підручником в процесі пояснення нового матеріалу 3. Текст підручника як джерело першопочаткового знання 4....

Continue Reading

Використання дидактичних ігор у процесі викладання історії в школі (реферат)

0 Comment on Використання дидактичних ігор у процесі викладання історії в школі (реферат)

Реферат на тему: Використання дидактичних ігор у процесі викладання історії в школі План 1. Дидактична гра як метод підвищення ефективності навчального процесу. 2. Дидактична гра на уроці історії як система ігрових проблемно-пізнавальних завдань. 3. Дидактична гра на уроках історії у...

Continue Reading

Комп`ютерні технології у навчанні історії в школі (реферат)

0 Comment on Комп`ютерні технології у навчанні історії в школі (реферат)

Реферат на тему: Комп`ютерні технології у навчанні історії в школі План 1. Місце і роль комп`ютерної технології у методиці викладання історії в школі. 2. Комп`ютери на уроках історії 1. Місце і роль комп`ютерної технології у методиці викладання історії в школі...

Continue Reading

Прийоми навчання і пізнавальна діяльність учнів на уроках історії (реферат)

0 Comment on Прийоми навчання і пізнавальна діяльність учнів на уроках історії (реферат)

Реферат на тему: Прийоми навчання і пізнавальна діяльність учнів на уроках історії План 1. Вплив змісту і прийомів викладання історії на характер пізнавальної діяльності учнів. 2. Навчання учнів прийомів пізнавальної діяльності у 6-8-х класах. 3. Особливості прийомів пізнавальної діяльності на...

Continue Reading

Методичні прийоми і засоби викладання і навчання (реферат)

0 Comment on Методичні прийоми і засоби викладання і навчання (реферат)

Реферат на тему: Методичні прийоми і засоби викладання і навчання План 1. Методика формування прийомів учбової роботи 2. Прийоми навчання і пізнавальні уміння 3. Прийоми і засоби викладення головних історичних фактів. 4. Прийоми і засоби викладення неосновних історичних фактів 1....

Continue Reading

Типи уроків і їхня класифікація (реферат)

0 Comment on Типи уроків і їхня класифікація (реферат)

Реферат на тему: Типи уроків і їхня класифікація План 1. Типологія уроків історії у класифікації методистів 2. Урок засвоєння нових знань 3. Урок засвоєння навиків і умінь 4. Урок застосування знань, навичок і умінь 5. Урок узагальнення і систематизації знань...

Continue Reading