Реферат на тему: Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість  Проблеми забезпечення якості дистанційного навчання (ДН) перебувають сьогодні в епіцентрі уваги вітчизняних управлінців освіти. Це пояснюється тим, що цією проблемою нарешті зацікавилася держава [1,2,3] як гарант безкоштовної загальної...

Подробнее

Реферат на тему: Текст як продукт та інструмент комунікації     Комунікативна лінгвістика, яка є однією з сучасних напрямів мовознавства, висунула на перший план функціонально-комунікативне вивчення мови. Зараз спостерігається переорієнтація досліджень з вивчення мови в ізольованому виді до вивчення її функціонування...

Подробнее

Реферат на тему: Зміст вищої аграрної освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України зростають вимоги до якості аграрної освіти, обумовлені цілями та потребами цієї галузі, і, відповідно, зумовлюють необхідність подальшого удосконалення організації...

Подробнее

Реферат на тему: Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки     Дистанційне навчання – все частіше ми чуємо ці слова, а сама форма навчання все активніше завойовує своє місце в системі освіти України. Термін “дистанційне навчання” говорить сам за себе...

Подробнее

Реферат на тему: До проблеми формування світогляду особистості     Світогляд – це система найбільш загальних поглядів на світ і людину, на відносини між людиною і світом. Світогляд визначає життєву програму особистості, ідеали і переконання, інтереси і цінності. У кінцевому рахунку...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (на прикладі КНЛУ)     Процеси інтеграції в сучасному світі охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Освіта України в цілому і вища школа, зокрема, не можуть стояти осторонь, поза межами європейської інтеграції....

Подробнее

Реферат на тему: Модель розвитку рефлексивних вмінь у процесі підготовки студентів – майбутніх соціальних працівників     Зміна соціально-політичних та економічних орієнтирів сучасного суспільства спричиняє нові вимоги до компетентності спеціаліста та процесу його підготовки.    Ринкова економіка з жорсткою конкуренцією потребує спеціалістів,...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічні умови формування екологічної культури студентів-аграрників     Від ефективності екологічної освіти та виховання фахівців сільського господарства нині залежить захист навколишнього середовища від забруднення і руйнування, застосування ресурсозберігаючих маловідходних технологій, виробництво екологічно чистої, якісної продукції. Як справедливо стверджують...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми формування особистості майбутнього лікаря в процесі психолого-педагогічної підготовки  В основі психолого-педагогічної підготовки студентів лежить традиційний професійно-дидактичний трикутник, що об’єднує навчальну, виховну і науково-дослідну діяльність вищої школи.    Сучасний фахівець у галузі медицини (медсестра, фельдшер, лікар) повинен володіти...

Подробнее

Реферат на тему: Основні принципи підготовки курсантів МВС до ефективних дій в екстремальних ситуаціях шляхом упровадження проблемно-ситуативного навчання Актуальність дослідження обумовлена об’єктивною потребою суспільства в кваліфікованих працівниках правоохоронних органів, здатних за своїми діловими, моральними, психологічними та фізичними якостями забезпечити охорону...

Подробнее
Страница 243 из 644« Первая...102030...241242243244245...250260270...Последняя »