РЕферат на тему: Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти Упродовж п’яти років європейське освітнє співтовариство консолідується задля освітньої концепції Болонського процесу: формування на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності...

Подробнее

Реферат на тему: Програмування навчальної діяльності студентів у процесі вивчення елементів квантової механіки     Актуальність роботи. Одним з актуальних питань сучасної методики викладання природничих дисциплін є ефективність організації навчального процесу. Питанню ефективної організації розумової діяльності студентів під час проведення практичних...

Подробнее

Реферат на тему: Спроба сучасного трактування основних категорій теорії культури міжетнічних відносин     Одним із основних напрямків етнонаціональної політики нашої держави є визнання багатоетнічного характеру українського суспільства і підтвердження права всіх його членів на збереження та подальший розвиток своєї культурної...

Подробнее

Реферат на тему: Викладання навчальної дисципліни “соціологія” через модуль-контроль    Приєднання України до Болонського процесу вимагає нового погляду на викладання гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. Сьогодні іде активний процес розвитку соціології як самостійної наукової дисципліни, пошук методологій і методик її викладання і...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості організації та вдосконалення системи навчання в умовах Болонського процесу     Для сучасної Європи характерними є потужні інтеграційні процеси, які охоплюють різні галузі суспільного життя окремих країн. Поряд з принциповими змінами соціально-економічного характеру спостерігаються тенденції формування загальноєвропейського...

Подробнее

Реферат на тему: Морфологічні аналіз і синтез задач розвитку стійко-довгочасової пам’яті студентів Методи морфологічного аналізу і синтезу знайшли широке застосування під час розв’язування задач пошуку нових науково-технічних рішень, а також у винахідницький практиці [1]. Розроблені та впроваджені в навчальний процес...

Подробнее

Реферат на тему: Формування культури особистості як пріоритетне завдання сучасної освіти     Загальновідомо, що освіта – це відображення соціально-економічного та культурно-історичного стану суспільства. Р.О.Позінкевич, розглядаючи діалектичний зв’язок освіти і культури, наголошує, що “за умов побудови національної української державності культура та...

Подробнее

Реферат на тему: Компетентний підхід під час підготовки фармацевтичних кадрів     Модернізація вищої освіти в Україні, зокрема, гармонізація вищої фармацевтичної освіти відповідно до основних положень Болонської декларації, зумовлюють забезпечення відповідності та можливості академічного визнання кваліфікацій і компетенцій на європейському та...

Подробнее

Реферат на тему: Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів     Стосовно курсiв “Культурологiя”, “Українська та Світова художня культура” виховання творчої самостійності студентів є особливо актуальним, оскільки освоєння мистецтва не тільки передбачає адекватність його розуміння, а й вимагає співтворчості...

Подробнее

Реферат на тему: Зародження педагогічних ідей формування навичок культури поведінки дітей у Київській Русі     Глобальні соціальні зміни на планеті, масові міграції людей, розвиток широких економічних, політичних, соціокультурних зв’язків між країнами та народами, що супроводжувалися зростанням національної самосвідомості у ХХ...

Подробнее
Страница 242 из 644« Первая...102030...240241242243244...250260270...Последняя »