Методи навчання у вищій школі (реферат)

0 Comment on Методи навчання у вищій школі (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ”   ПЛАН Вступ 1. Основні наукові підходи щодо вивчення та класифікації методів навчання у вищій школі 2. Методи навчання та рівні навчання у вищій школі Висновок Список використаної літератури Вступ Державна національна...

Continue Reading

Громадянські цінності і виховання (реферат)

0 Comment on Громадянські цінності і виховання (реферат)

Реферат на тему: Громадянські цінності і виховання Як відомо, освіта, а точніше школа – необхідний інструмент для передачі соціального досвіду. Можна багато говорити про процес соціалізації, недостатності поважності до учнів, розпливчастості її цілей, різниці ідеалів і так далі. Але, що...

Continue Reading

Суб’єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу (реферат)

0 Comment on Суб’єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу (реферат)

Реферат на тему: Суб’єктна позиція студента як реалізація його творчого потенціалу Однією з передумов входження України в єдиний Європейський і Світовий освітній простір є впровадження в систему вищої освіти нового суб’єктного підходу. Суб’єктність освіти виступає як ідея формування спрямованості фахівця...

Continue Reading

Врахування закономірностей в управлінській діяльності – необхідна умова здійснення міжрегіональної координації дій центральних та регіональних органів

0 Comment on Врахування закономірностей в управлінській діяльності – необхідна умова здійснення міжрегіональної координації дій центральних та регіональних органів

Реферат на тему: Врахування закономірностей в управлінській діяльності – необхідна умова здійснення міжрегіональної координації дій центральних та регіональних органів державного управління соціальними системами     У сучасний трансформаційний період розвитку України втілення в практику державних регіональних цільових програм залежить від рівня...

Continue Reading

Розвиток діалогічного мовлення на уроках іноземної мови в навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (реферат)

0 Comment on Розвиток діалогічного мовлення на уроках іноземної мови в навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації (реферат)

Реферат на тему: Розвиток діалогічного мовлення на уроках іноземної мови в навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні, державний освітній стандарт...

Continue Reading

Перспективи розвитку сучасних кредитних систем (реферат)

0 Comment on Перспективи розвитку сучасних кредитних систем (реферат)

Реферат на тему: Перспективи розвитку сучасних кредитних систем     З’ясування теоретичних засад розробки та впровадження перспективної вітчизняної кредитно-модульної системи організації навчального процесу [1] має базуватися на ґрунтовному дослідженні існуючих освітніх кредитних систем. Поряд із розглядом основних характеристик [2], сучасного стану, досвіду...

Continue Reading

Психологічне забезпечення навчально — виховного процесу (реферат)

0 Comment on Психологічне забезпечення навчально — виховного процесу (реферат)

Реферат на тему: Психологічне забезпечення навчально — виховного процесу     Сучасний розвиток вищої освіти в Україні, зокрема, її інтеграція в міжнародний освітній простір, передбачає передусім нові підходи до структури і змісту освіти. “Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті”...

Continue Reading

Формування гендерної культури перекладача (реферат)

0 Comment on Формування гендерної культури перекладача (реферат)

Реферат на тему: Формування гендерної культури перекладача     Гендерний підхід у переводоведенні актуалізує особливості сприйняття, інтерпретації і передачі інформації, культурно обумовлені розходженнями соціалізації статі, його рольової функції в громадському житті соціуму, що характеризується специфічними мовними явищами. Необхідно зауважити, що стан...

Continue Reading

Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей (реферат)

0 Comment on Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей (реферат)

Реферат на тему: Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей    1. Постановка проблеми в загальному вигляді Підготовка інженерних кадрів для аграрного сектору країни є частиною глобальної проблеми – нагодувати людей і дати...

Continue Reading

Особливості використання болонського процесу (реферат)

0 Comment on Особливості використання болонського процесу (реферат)

Реферат на тему: Особливості використання болонського процесу Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських...

Continue Reading