Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. Сучасні досягнення науки і техніки сприяли виникненню нового напряму в дидактиці – дистанційного навчання, – популярність...

Подробнее

Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій. У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні заняття з використанням ІКТ, обирає потрібний йому за...

Подробнее

Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів   Проблема професійної самореалізації науково-педагогічних працівників, забезпечення економічних і соціальних гарантій якої віднесено до одного із пріоритетних напрямів політики держави щодо розвитку освіти [1,п.2], сьогодні стає все більш актуальною у...

Подробнее

Підготовка вчителя до уроку та самоаналіз  його ефективності    Система освіти в Україні нині реформується на засадах національної ідеї, сучасних освітніх парадигм, нових цілей виховання учнівської молоді, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій тощо. Ці обставини об’єктивно зумовлюють необхідність заміни „знаннєвої“, „зунівської“ на...

Подробнее

Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів Сучасній школі потрібні не лише кваліфіковані вчителі, здатні до ґрунтовного навчання учнів, а й учителі-вихователі, які формують особистість школяра. Такої думки дотримувався і В.О.Сухомлинський: “…хорошим вчителем педагог може бути тільки...

Подробнее

Педагогічна технологія організації алгоритмічної діяльності та її реалізація на практиці Актуальність проблеми пов’язана з необхідністю організації алгоритмічної діяльності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. Сучасний період кардинальних змін у житті суспільства потребує від кожної людини прояву гнучкості мислення, ініціативи, здібності продукувати нові...

Подробнее

Застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання у проектній діяльності ліцеїстів у процесі вивчення української мови і літератури Сутність освітнього процесу, згідно з особистісно зорієнтованими підходами, полягає у створенні умов для освіти особистості – формування “образу – себе – в – бутті”...

Подробнее

Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів У сучасності інформаційно-комунікаційні технології інтегруються в різні галузі суспільного буття, зокрема, і в освіту. Однією із форм інтеграції ІКТ...

Подробнее

Проблема ідентифікації у професійному становленні студентів вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації педагогічного профілю Мета вищої освіти сьогодення – підготовка фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства на основі інновацій у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі [6]. На...

Подробнее

Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу в школі І ступеня   Одним з напрямів модернізації сучасної освіти є широке використання компетентнісного підходу, що пов’язано з розширенням освітнього простору за межі формальної освіти в паралельні структури системи безперервної...

Подробнее
Страница 24 из 644« Первая...10...2223242526...304050...Последняя »