Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ (реферат)

0 Comment on Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ (реферат)

Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ Модернізація сучасної вищої освіти, пов’язана із залученням України до Болонського процесу, передбачає принципово новий підхід до підготовки майбутніх фахівців, особливо вчителів, які в подальшому повинні вміти сформувати в учнів такі компетенції, як інформативність...

Continue Reading

Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації

0 Comment on Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації

Упровадження комплексної моделі моніторингу розвитку загальноосвітнього  навчального закладу на основі комп’ютерних технологій (методичні рекомендації)   В умовах реформування соціальної та економічної структур суспільства України суттєвого значення набуває проблема цілеспрямованих змін у загальній середній освіті як складовій соціокультурної частки діяльності людини....

Continue Reading

Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку (реферат)

0 Comment on Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку (реферат)

Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку Переорієнтація на методологію особистісно орієнтованого навчання є природним результатом тих змін, які відбуваються в Україні та й у всьому світі. Відповісти на “виклик часу” система загальної середньої освіти зможе на...

Continue Reading

Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності (реферат)

0 Comment on Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності (реферат)

Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності Оновлення системи освіти держави значною мірою пов’язане з розробкою та впровадженням у педагогічну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей особистості, формування її пізнавальної та творчої...

Continue Reading

Забезпечення якості навчання на курсах підвищення кваліфікації на основі проведення діагностування слухачів (реферат)

0 Comment on Забезпечення якості навчання на курсах підвищення кваліфікації на основі проведення діагностування слухачів (реферат)

Забезпечення якості навчання на курсах підвищення кваліфікації на основі проведення діагностування слухачів   На сучасному етапі розвитку освіти в Україні приділяється велика увага проблемі якості освіти, проголошуючи її «національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, дотримання міжнародних норм і вимог...

Continue Reading

Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації (реферат)

0 Comment on Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації (реферат)

Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації Одним з головних завдань педагогічної освіти є підготовка педагога, здатного до самореалізації, саморозвитку, ефективної професійної діяльності в нових соціально-економічних умовах, який має високий рівень культури, освіченості, інтелігентності, професійної компетентності...

Continue Reading

Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти (реферат)

0 Comment on Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти (реферат)

Експериментальна модель розвитку професійних умінь учителя образотворчого мистецтва у системі післядипломної педагогічної освіти Сучасній системі післядипломної освіти, як і будь-якому іншому соціальному утворенню притаманні протиріччя, насамперед, між швидким темпом росту знань та обмеженими можливостями їхнього засвоєння індивідом. Тому для розвитку...

Continue Reading

Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту “Мультипрофіль”) (реферат)

0 Comment on Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту “Мультипрофіль”) (реферат)

Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту “Мультипрофіль”) Розпочате в Україні реформування загальної середньої освіти передбачає профільність старшої школи. Як наслідок цього мають бути створені сприятливі умови для свідомого вибору випускником школи галузі своєї...

Continue Reading

Культорологічний аспект змісту національної освіти України (реферат)

0 Comment on Культорологічний аспект змісту національної освіти України (реферат)

Культорологічний аспект змісту національної освіти України Українська держава вступила в епоху постіндустріального та інформаційного суспільства, яке висуває перед людством у ХХІ столітті нові проблеми, що не може не відбиватися на стані розвитку освіти, яка потребує суттєвого оновлення і реформування. Як...

Continue Reading

Формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції (реферат)

0 Comment on Формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції (реферат)

Формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції Поняття „безперервна освіта”, „освіта впродовж життя” (в англійській мові „lifelong education”, „recurrent education”, „continuing education”; в французькій мові „l’education continue”, „l’education permanente”, „l’education recurrente”) не є новими,...

Continue Reading