Реферат на тему: Викладання курсу “Вища освіта і болонський процес” під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” у педагогічному університеті Освітня політика України на сучасному етапі базується на принципах демократизації та гуманізму, орієнтована на досягнення світового рівня, відродження самобутнього національного...

Подробнее

Реферат на тему: Пріоритетні орієнтири створення педагогічної моделі організації навчального процесу в магістратурі мистецько-педагогічного профілю Вирішальну роль у реалізації завдань модернізації системи освіти на сучасному етапі відіграє процес удосконалення підготовки спеціалістів магістерського рівня, основні орієнтири якого забезпечуються впровадженням гуманістичних пріоритетів,...

Подробнее

Реферат на тему: Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища На етапі реформування сучасної вищої школи виникла суперечність між рівнем традиційної підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності та новими вимогами суспільства до випускників педагогічних ВНЗ. Ці вимоги зумовлені...

Подробнее

Реферат на тему: Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, швидка зміна техніки і технології в усьому світі, інтелектуалізація праці, гуманізація та демократизація суспільства зумовлюють зростання соціальної творчої особистості з високим рівнем духовності...

Подробнее

Реферат на тему: Соціально-педагогічні аспекти довузівської підготовки як фактора вибору педагогічної професії Професія педагога – одна з головних у сучасному світі. Від його зусиль, майстерності та компетенції залежить майбутнє суспільства. Педагог – це людина, яка більшу частину свого життя займається...

Подробнее

Реферат на тему: Проблемне навчання як фактор управління якістю навчального процесу Основною тенденцією в розвитку освіти сьогодні є перехід від традиційного (репродуктивного) навчання, як процесу запам’ятовування та відтворення, до продуктивного, творчого, як процесу розумового та особистого розвитку учня. Одним із...

Подробнее

Реферат на тему: Ідея демократизації відносин “учитель–учень” в офіційно-нормативних документах другої половини ХХ століття Орієнтація на нову соціально-педагогічну парадігму, поширення інноваційних процесів у практичній педагогіці поглиблює протиріччя між вимогами суспільства до особистості, професійної діяльності педагога і наявним станом гуманістичного характеру...

Подробнее

Реферат на тему: Музична освіта у другій половині XVIII та першій половині XIX століть Глибокі соціальні зміни, які відбувалися в умовах розвитку капіталізму, суттєво вплинули на систему музичної освіти. Зростає кількість навчальних закладів, урізноманітнюються їх типи. Традиції Києво-Могилянської академії продовжують...

Подробнее

Реферат на тему: Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається становлення нової системи освіти, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір. Зміст освіти збагачується новими процесуальними вміннями, розвитком здатності оперування інформацією, творчим вирішенням проблем...

Подробнее

Реферат на тему: Становлення та розвиток дискусії у методиці навчання історії в школі Сучасне суспільне життя в Україні, швидко змінюючись, вимагає відповідних змін і в освіті. Шкільна історична освіта має дати учням не лише суму нових знань, але й сприяти...

Подробнее
Страница 221 из 644« Первая...102030...219220221222223...230240250...Последняя »