Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти Актуальність дослідження. Стан розвитку дистанційної освіти в Україні у сьогоденні не відповідає вимогам інформаційного суспільства, яке інтегрується у європейське та світове співтовариство. Досягнення позитивних результатів у...

Подробнее

Теорія та історія літературного краєзнавства Основи майбутньої теорії літературного краєзнавства є дуже давніми; їх започаткування варто розглядати з часів античності. Так, художніми творами, в яких яскраво розкрито історію та життя країни, можна вважати поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея»: вони побудовані...

Подробнее

Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова організаційного розвитку гімназії У сучасних умовах оновлення системи національної освіти, в основі якої – особистісно зорієнтований підхід до дитини, важливе значення має психологізація освітнього середовища, оскільки навчально-виховний процес не прирівнюється лише до передавання...

Подробнее

Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників Глобальні соціально-економічні зрушення, що відбуваються в сучасному суспільстві, ставлять систему освіти в низку найважливіших соціальних інституцій та висувають високі вимоги до підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників. У Законі України «Про...

Подробнее

Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики Утвердження гуманістичних ідей в освіті, її спрямованість на особистісно зорієнтований підхід зумовлюють потребу у використанні універсальних можливостей мистецтва у формуванні творчої особистості з глибоким, духовно ціннісним світом, та високими моральними якостями людини...

Подробнее

Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема Утворення незалежної української держави зумовило необхідність модернізації системи освіти. Основні шляхи оновлення освіти у новому тисячолітті визначено в положеннях Закону України “Про освіту”, цільовій комплексній програмі “Вчитель”, якими передбачається таке: — відтворення інтелектуального потенціалу...

Подробнее

Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація Провідні держави світу приділяють суттєву увагу питанню розвитку компетентної особистості. Сучасній українській державі потрібні освічені, активні, творчі громадяни, що обумовлює актуальність впровадження особистісно орієнтованого підходу у систему загальної середньої освіти....

Подробнее

Оцінювання стану та організаційного розвитку освітніх систем і принцип невизначеності В умовах демократизації управління освітніми системами зростає інтерес науковців і практиків до методик кількісного і якісного оцінювання стану функціонування та організаційного розвитку об’єктів управління. Актуальними стали різноманітні системи рейтингових, факторних,...

Подробнее

Дистанційна освіта та передумови віртуальної форми навчання Науковим підґрунтям освітнього процесу є педагогіка як теорія і практика виховання, навчання й управління навчальним процесом. У часи існування Давньої Греції педагогіка була складовою частиною філософської системи, а головною організаційною формою педагогічного процесу...

Подробнее

Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури   Педагог повинен піклуватися про здоров’я учнів. Це – аксіома. У світлі сумних подій, які сталися останнім часом у зв’язку з уроками фізичної культури та...

Подробнее
Страница 22 из 644« Первая...10...2021222324...304050...Последняя »