Реферат на тему: Психолого-педагогічні та методичні умови організації самостійної роботи студентів у світлі болонського процесу Людство помітно змінює орієнтири в бік демократії, піднесення авторитету особистості. Усе це робить своєрідний виклик освіті, зумовлює потребу її радикальної модернізації. Тому, починаючи ще з...

Подробнее

Реферат на тему: Розкриття змісту естетичного виховання дітей на сторінках вітчизняної періодичної преси другої половини ХІХ століття Серед актуальних проблем педагогічної теорії і шкільної практики, починаючи з другої половини ХІХ ст., виділялася підготовка батьків до естетичного виховання дітей. Естетичне виховання...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема успішності навчання розумово здібних дітей: особистісний аспект Одним із пріоритетних напрямків розбудови національної школи є спрямування педагогічного процесу на оптимальний розвиток і реалізацію духовного, інтелектуального, фізичного потенціалу учнів через диференціацію освіти; формування інтелектуальної еліти нації із...

Подробнее

Реферат на тему: Самостійна робота студентів у курсі методики викладання української мови в початкових класах В умовах реформування освітньої системи в Україні значне місце займає пошук ефективних методів і засобів навчання, розробка методичних систем, технологій викладання, підвищення дієвості навчання в...

Подробнее

Реферат на тему: Забезпечення готовності майбутніх учителів української мови до впровадження інноваційних технологій Проблема оновлення змісту й методів національної освіти в Україні є однією з найбільш актуальних у сучасній педагогічній науці. У загальноосвітніх закладах України здійснюється перехід від однотипності в...

Подробнее

Реферат на тему: Елементи творчого підходу в процесі викладання дисциплін естетичного циклу Характер діяльності викладача у здійсненні методичного управління вивченням спеціальної навчальної дисципліни “Теоретичні основи та методика художнього розвитку дітей дошкільного віку”, спрямованої на художньо-педагогічну підготовку студентів факультету дошкільного...

Подробнее

Реферат на тему: Навчально-методичне забезпечення модульної системи навчання студентів педагогічних ВНЗ Бурхливий ріст обсягу інформації, який стає характерною рисою сьогодення, ставить зовсім нові вимоги до обсягу знань випускників вищих навчальних закладів, а отже, і до змісту навчання в цих закладах....

Подробнее

Реферат на тему: Астрологічна спрямованість емоційних станів учнів як психолого-педагогічна проблема Формування духовно багатої людини, яка глибоко розуміє твори мистецтва, має розвинуті естетичні смаки, відчуває красу навколишнього світу і прагне до творчого перетворення дійсності за законами прекрасного, – одне з...

Подробнее

Реферат на тему: Структура, критерії та показники професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в умовах навчання в педагогічному ВНЗ Сучасний розвиток нашого суспільства зумовлює необхідність урахування впливу новітніх педагогічних технологій у діяльності вищої школи. Серед шляхів реформування освіти вдосконалення змісту...

Подробнее

Реферат на тему: Самостійна робота як форма активізації пізнавальної діяльності особистості ( історичний аспект) Основна тенденція сьогодення – стрімка зміна оточуючого світу, його глобалізація і інформатизація. Складні соціально-економічні проблеми в житті українського суспільства обумовлюють нові підходи до всіх ланок освітньої...

Подробнее
Страница 219 из 644« Первая...102030...217218219220221...230240250...Последняя »