Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку студентів у процесі професійної підготовки у ВНЗ (реферат)

0 Comment on Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку студентів у процесі професійної підготовки у ВНЗ (реферат)

Реферат на тему: Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку студентів у процесі професійної підготовки у ВНЗ Перехід до нової особистісної парадигми у межах вищої освіти, підготовлений розвитком педагогічної думки в Україні та за її кордонами передбачає безпосереднє входження студентів...

Continue Reading

Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах (реферат)

0 Comment on Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах (реферат)

Реферат на тему: Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентується увага в державних нормативних...

Continue Reading

Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу (реферат)

0 Comment on Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу (реферат)

Реферат на тему: Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу Сьогодні формування освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а на міждержавному, міжнаціональному рівнях, коли основні пріоритети освіти й цілі проголошуються в міжнародних конвенціях та документах...

Continue Reading

Особливості впровадження інновацій у практику навчання вчителями різних кваліфікаційних категорій (реферат)

0 Comment on Особливості впровадження інновацій у практику навчання вчителями різних кваліфікаційних категорій (реферат)

Реферат на тему: Особливості впровадження інновацій у практику навчання вчителями різних кваліфікаційних категорій „Національна доктрина розвиту освіти” спрямовує всю освіту України на перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що має сприяти істотному зростанню інтелектуального, культурного та духовно-морального потенціалу особистості та...

Continue Reading

Особливості групового навчання у сучасній вищій школі (на матеріалі іноземної мови) (реферат)

0 Comment on Особливості групового навчання у сучасній вищій школі (на матеріалі іноземної мови) (реферат)

Реферат на тему: Особливості групового навчання у сучасній вищій школі (на матеріалі іноземної мови) Сучасна методика навчання іноземних мов знаходиться на якісно новому етапі свого розвитку, що визначається вдосконаленням та перетворенням положень щодо послідовного навчання видів мовленнєвої діяльності, ролі й...

Continue Reading

Вивчення операцій мислення у молодших школярів (реферат)

0 Comment on Вивчення операцій мислення у молодших школярів (реферат)

Реферат на тему: Вивчення операцій мислення у молодших школярів Мислення молодших школярів характеризують як конкретно-образне. Конкретність мислення молодших школярів виявляється в тому, що певну розумову задачу вони можуть розв’язати, тільки виходячи з означених словами конкретних предметів, їх зображень або уявлень....

Continue Reading

Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору (реферат)

0 Comment on Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору (реферат)

Реферат на тему: Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору У сучасному світі, який увійшов у третє тисячоліття, розвиток України визначається в загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури. Основними напрямками культурно-освітньої...

Continue Reading

Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу (реферат)

0 Comment on Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу (реферат)

Реферат на тему: Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу Однією з важливих проблем розвитку суспільства була і залишається проблема вдосконалення освіти і виховання підростаючого покоління. Від характеру та змісту соціального замовлення, яке виконує освіта в...

Continue Reading

Застосування програм комп’ютерної підтримки математики у підготовці майбутніх інженерів-педагогів (реферат)

0 Comment on Застосування програм комп’ютерної підтримки математики у підготовці майбутніх інженерів-педагогів (реферат)

Реферат на тему: Застосування програм комп’ютерної підтримки математики у підготовці майбутніх інженерів-педагогів Серед вихідних принципів реалізації Національної доктрини розвитку освіти визначено відкритість системи освіти, що перш за все передбачає інтеграцію у світові освітні структури. Система освіти повинна забезпечувати адекватний світовому...

Continue Reading

Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач (реферат)

0 Comment on Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач (реферат)

Реферат на тему: Місце і значення історичного підходу в методиці навчання розв’язуванню і складанню фізичних задач Історична трансформація філософії середньої фізичної освіти та освітньої політики, що спрямована в бік формування евристико-пошукової моделі шкільного навчального процесу, актуалізувала проблему задачного підходу до...

Continue Reading