Реферат на тему: Уявлення про фундаментальні емоції як складова емоційної культури дошкільника Сучасні дослідники розглядають розвиток дитини як процес “соціального наслідування”, засвоєння суспільного досвіду: людських форм і способів діяльності, культурних норм поведінки, ставлення до оточуючого світу. Тому “психічний розвиток дошкільника...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасні підходи до формування в школярів здорового способу життя В умовах складного економічного становища, яке склалося в Україні, соціальних струсів виховання духовно здорових учнів, навчання їх здорового способу життя як необхідної умови розвитку стало однією з найгостріших...

Подробнее

Реферат на тему: Формування естетичної культури майбутнього вчителя Однією з актуальних проблем сьогодення, яка гостро встає перед педагогічною громадськістю, є проблема виховання людини як найвищої морально-духовної цінності, в якій тісно взаємопов’язані естетичні знання, естетичний досвід та естетична активність. Ці складові...

Подробнее

Реферат на тему: Висвітлення проблем інновацій навчання історії в школі у вітчизняній дидактичній літературі першої третини ХХ ст. Видатний педагог К.Д.Ушинський відзначав, що педагогічна література завжди виконує подвійну функцію. Вона “вириває вихователя з його замкненого, присипляючого середовища, вводить його до...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічні проблеми формування професійної компетентності майбутніх вчителів Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються створення нових освітніх стандартів, оновлення та...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей студентів за допомогою індивідуальних завдань Потреби швидкого економічного оновлення господарства країни, зростання інформатизації суспільства, необхідність використання передових наукових технологій ставлять перед вищою школою низку завдань, серед яких основне місце посідає проблема розвитку творчих індивідуальних...

Подробнее

Реферат на тему: Періодизація розвитку історико-педагогічного процесу в Україні у ХХ столітті Розвиток історико-педагогічної думки в Україні – це тривалий і складний процес. Навіть якщо зробити спробу проаналізувати цей процес тільки в XX ст., потрібно починати це з ретельної періодизації...

Подробнее

Реферат на тему: Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації Творче начало є основною рисою, яка визначає результативність усіх вчинків і дій людей в умовах безперервних змін реальної дійсності. Успішне вирішення складних завдань навчання і виховання підростаючого покоління великою...

Подробнее

Реферат на тему: Творча діяльність учнів у мистецькій сфері як складова процесу їх естетичного виховання У Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні, затвердженій МОН України у 2005 р., наголошується, що естетичне виховання має сприяти оволодінню учнями системою...

Подробнее

Реферат на тему: Інтенсифікація формування теоретичних знань учнів засобами нових інформаційних технологій Аналіз літературних джерел [2; 3; 6; 9; 13; 15 та ін.] і результати власних науково-методичних досліджень (див., наприклад [10; 11]) дозволяють визначити метод моделювання як основний спосіб навчально-пізнавальної...

Подробнее
Страница 217 из 644« Первая...102030...215216217218219...230240250...Последняя »