Реферат на тему: Естетичне виховання в контексті професійної підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів Підготовка кадрів із дошкільного виховання у вищих навчальних закладах має свою специфіку. Вона зумовлена насамперед своєрідністю діяльності вихователя – професійною багатогранністю, широким спектром виробничих функцій і...

Подробнее

Реферат на тему: Зміст і структура пізнавальної самостійності у старших школярів Сучасне суспільство все більше починає усвідомлювати, що інтелект, знання стають основним капіталом і головним ресурсом життєдіяльності людей. Тому воно ставить нові вимоги як до загальноосвітньої, так і до професійної...

Подробнее

Реферат на тему: Тенденції розвитку фізики як навчального предмета в середній загальноосвітній школі України Завдання історико-наукового дослідження полягає не тільки в тому, щоб поповнити факти й описати, що було досягнуто наукою в той чи інший період, але і в тому,...

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз труднощів процесу адаптації студентів-першокурсників Створення і зміцнення правової держави визначається не тільки рішенням правових і економічних питань, але й підготовкою висококваліфікованих педагогічних кадрів, здатних найбільш оптимально вирішувати актуальні завдання на своєму робочому місці. У зв’язку з...

Подробнее

Реферат на тему: Компаративний аналіз проблеми визначення цілей і завдань гуманітарної культурологічної освіти Серед комплексу методологічних та методичних проблем викладання циклу дисциплін соціально-гуманітарного блоку у вищій школі однією з найважливіших є формулювання нової мети та завдань гуманітарної культурологічної освіти. Трактування...

Подробнее

Реферат на тему: Формування виконавського стилю в контексті фортепіанної підготовки вчителя музики Музично-педагогічна освіта на сучасному етапі виявляє необхідність підготовки фахівця якісно нової формації – всебічно освіченого педагога, який володіє досить високою культурою та багатим особистісно-творчим потенціалом. Широка ерудиція і...

Подробнее

Реферат на тему: Народний танець як один із засобів естетичного виховання дошкільників Сьогодні однією з актуальних проблем освіти є духовний розвиток особистості. У світи цього особливого значення набуває естетичне виховання. Будучи одним із аспектів цілісної системи виховання, її невід’ємною складовою...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми формування особливостей професійного мовлення студентів економічних спеціальностей Процес національного відродження українського народу позначився корінними змінами в усіх сферах суспільного життя. У сфері вищої освіти набула актуальності проблема впровадження нових напрямків, змісту, методів та форм підготовки студентів...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема відповідальності в психологічних дослідженнях В умовах зміни соціального контексту розвитку суспільства метою навчання та виховання в національній школі стає не просто оволодіння певною сумою знань, а формування готовності підростаючого покоління до самостійної, творчої активності, до вміння...

Подробнее

Реферат на тему: Лінгводидактичний аспект формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників Сучасне усвідомлення проблеми мовленнєвої освіти та її реалізації в спеціальній загальноосвітній школі зумовлює підвищення теоретичного і методичного рівня навчання мови. Це обумовлено суттєвим значенням, яке надається вивченню української...

Подробнее
Страница 215 из 644« Первая...102030...213214215216217...220230240...Последняя »