Реферат на тему: Вікові особливості звуковисотного сприймання у дітей Суспільно-історичний досвід музичної практики, накопичений людством, великий і різноманітний. Під музичним досвідом розуміються не тільки музичні твори, створені за багато віків, але ще й творчість, виконавство, а також теорія, яка узагальнює...

Подробнее

Реферат на тему: Різноманітність форм і видів екологічної діяльності школярів у позакласній роботі з біології Сьогодні одним із пріоритетних напрямів навчання біології в сучасній школі є вдосконалення екологічної освіти й виховання, формування екологічної культури школярів. Фундамент екологічної культури закладається в...

Подробнее

Реферат на тему: Вплив занять у спортивних секціях на моральну вихованість студентської молоді Актуальність проблеми виховання студентської молоді визначається насамперед новими завданнями, поставленими державою перед українським народом, – готувати підростаюче покоління до активної участі в управлінні господарськими, політичними й суспільними...

Подробнее

Реферат на тему: Деякі особливості формування морально-естетичної культури учнів Для того, щоб цілеспрямовано формувати в учнів морально-естетичну культуру, вчитель має чітко уявляти складові цієї культури, психічні процеси, що лежать в її основі, вплив морально-етичних та естетичних факторів на особистість...

Подробнее

Реферат на тему: Застосування потенціалу музеїв педагогічного профілю в професійній підготовці майбутніх учителів Досягти високого рівня професійно-педагогічної підготовки неможливо без інтеграції та співпраці вищого навчального педагогічного закладу з осередками культури, особливо зараз, коли національна освітня парадигма націлена на гуманітарне оновлення....

Подробнее

Реферат на тему: Питання професійної підготовки вчителя музики у загальноосвітній школі На сучасному етапі розвитку суспільства особливо гостро постає питання якості освіти, духовності нації. Сьогодні особистість, її знання, інтелект, компетентність, духовність, інформаційна культура є найвищою цінністю суспільства, яке прагне посісти...

Подробнее

Реферат на тему: Професійно-методична підготовка вчителя початкової школи в умовах уходження до болонського процесу Приєднання України до Болонської конвенції потребує реформування системи освіти, оновлення її змісту і структури. Процес уходження нашої країни до європейського освітнього простору має позитивно позначитися на...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості ціннісної сфери художньо обдарованих студентів Проблема ціннісного становлення художньо обдарованої особистості є багатоаспектною, включає багато питань, зокрема щодо впливу етнокультурних, гендерних і професійних чинників на цей процес. Система особистісних цінностей художника або його аксіологічне “Я” має...

Подробнее

Реферат на тему: Динаміка показників фізичної підготовленості студенток БДПУ Тестування рухових можливостей людини є однією з найбільш важливих галузей діяльності науковців та викладачів фізичного виховання. Воно допомагає вирішенню низки складних педагогічних завдань: виявити рівень розвитку рухових здібностей, оцінити якість технічної...

Подробнее

Реферат на тему: Самоактуалізація і творчий потенціал майбутнього фахівця Світ, у якому ми живемо, стає складним і суперечливим. З одного боку, зміна пріоритетів в соціальному розвитку. З іншого боку, криза цінностей, що виникла в суспільстві, а подолання її припускає вихід...

Подробнее
Страница 211 из 644« Первая...102030...209210211212213...220230240...Последняя »