Реферат на тему: Криза класичної “польової” біології та її пом’якшення при викладанні біологічних дисциплін у ВНЗ України Вивчення живої природи, як і раніше, містить у собі багато таємниць та загадок, незважаючи на видатні наукові події останніх років, подібних до відкриття...

Подробнее

Реферат на тему: Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу до складання завдань всеукраїнських олімпіад юних істориків В Україні учнівські олімпіади з історії проводилися з кінця 60-х років ХХ століття, як і в інших республіках СРСР, лише на шкільному, районному, міському та...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості полікультурної освіти вчителів в університетах США У нових освітніх і соціокультурних умовах особливу актуальність для вітчизняної школи і педагогіки набувають розробка питань полікультурної освіти та виховання, використання позитивного світового досвіду, накопиченого в цій галузі. Реформування освіти...

Подробнее

Реферат на тему: Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план. Хоча питання адаптації не є новим, але за умов...

Подробнее

Реферат на тему: Професійна термінологія як засіб формування мовленнєвої компетенції майбутнього фахівця Актуальність статті зумовлюється тим, що сучасний період розвитку суспільства в нашій державі відкриває широкі можливості для оновлення змісту освіти, що дає змогу формувати духовно багате й професійно підготовлене...

Подробнее

Реферат на тему: Деякі педагогічні аспекти розвитку музичних здібностей студентів вищих музичних навчальних закладів Подальший розвиток музичних здібностей студентів з урахуванням їх довузівської підготовки, в умовах вищого навчального закладу набуває якісно вищого рівня. Складність вирішення цієї проблеми стає вагомою і...

Подробнее

Реферат на тему: Формування у молодших школярів загального вміння розв’язувати задачі На сучасному етапі розбудови шкільної математичної освіти розв’язування сюжетних задач у навчанні математики переслідує такі цілі: формування в учнів загального підходу, загальних умінь і здібностей розв’язання будь-яких задач; пізнання...

Подробнее

Реферат на тему: Позитивна спрямованість як основа розвитку життєвої компетентності особистості Процеси, що відбуваються у нашій країні у зв’язку з розбудовою її державності, переходом до ринкових відносин, а також гуманізація та демократизація українського суспільства передбачають формування всебічно розвиненої, громадсько активної,...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічні технології формування особистості в контексті сучасних соціальних змін Розвиток людства супроводжується соціальними змінами, які обумовлюють процеси трансформації особистості й вимагають певних перетворень в освітньо-виховній сфері. Ці питання порушуються в роботах В.Кременя, І.Беха, К.Корсака, Є.Хрикова та інших...

Подробнее

Реферат на тему: Самокорекція атрибутів контролю як засіб формування виконавської надійності музикантів-інструменталістів Розвиток української національної культури вимагає радикальної переорієнтації технологій підготовки висококваліфікованих спеціалістів мистецького фаху, серед яких значне місце відводиться музикантам-інструменталістам. Процес формування майстерності їх гри привертав увагу не одного...

Подробнее
Страница 210 из 644« Первая...102030...208209210211212...220230240...Последняя »