Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах З кожним роком дедалі більше учнів загальноосвітніх навчальних закладів вивчає німецьку мову як другу іноземну. Зазвичай, першою іноземною є англійська. Проблеми й питання організації навчального процесу в нових умовах,...

Подробнее

Організаційно-педагогічні умови переходу до безперервної освіти педагогів   На сучасному етапі розвитку системи освіти найактуальнішою проблемою є модернізація системи управління закладом післядипломної педагогічної освіти. Це зумовлено необхідністю переходу системи управління до нового стану, який забезпечить якість надання освітніх послуг залежно...

Подробнее

Сутність і структура педагогічної фасилітації вчителя Проблема педагогічної діяльності вчителів висвітлена в численній кількості праць видатних вітчизняних (Ш.Амонашвілі, Ю.Бабанський, В.Кан-Калик, Н.Кузьміна, А.Макаренко, А.Маркова, С.Русова, Г.Сковорода, В.Сластьонін, В.Сухомлинський, К.Ушинський, В.Шаталов) і зарубіжних учених (Б.Блум, Д.Дьюї, А.Комбс, Я.Коменський, К.Роджерс, Л.Шульман та інші)....

Подробнее

Мистецько-педагогічна концепція Готфріда Земпера та її актуальність для розвитку українського національного дизайну та дизайн-освіти У період глобалізації тенденції до створення загальноєвропейського освітнього простору проблема збереження традицій власної національної культури та інтеграція вікових культурних традицій одного народу у культури інших особливо...

Подробнее

Розробка й упровадження інформаційно-аналітичної системи «Науково-методична рада» в обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів У динамічний час, коли інформація оновлюється щосекунди, успіх діяльності будь-якої установи, організації чи структурного підрозділу залежить, перш за все, від ступеня володіння інформацією, вміння її оперативно...

Подробнее

Створення електронних засобів навчання в школі I ступеня Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій має вплив на розвиток особистості сучасного учня. Значна кількість нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, розповсюдження ігрових засобів, електронних іграшок і комп’ютерів впливають на сприйняття...

Подробнее

Наукове підґрунтя інноваційних процесів в освіті Як стверджують сучасні політики і науковці, перший етап трансформацій в Україні завершено “завдяки інноваційному імпульсу, що надала “інформаційна хвиля” науково-технічного прогресу суспільства…; прискорився темп цивілізаційного розвитку” [1, с.5]. Подальша логіка розвитку суспільства є логікою...

Подробнее

Профільна старша школа як необхідна складова освіти європейського рівня Створення системи профільного навчання у старшій школі є одним з положень міжнародних стандартів середньої освіти, зміст яких визначається процесами глобалізації, розвитку світового освітнього простору. Освіта сьогодення зазнає значного впливу змін у...

Подробнее

Професійно-педагогічні компетенції  у структурі готовності педагога до профільного навчання старшокласників   Модернізація системи освіти в Україні передбачає зміни у структурній організації загальноосвітніх навчальних закладів, одним із провідних напрямів якої є профілізація навчання на старшому ступені. Профільна  старша  школа  потребує реалізації...

Подробнее

Теорія і практика створення дитячих колективів у педагогічній спадщині А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського Вступ Багато вчителів і вихователів загальноосвітніх шкіл колишнього Радянського Союзу робили спроби відтворити практично модель дитячого колективу А.Макаренка. У структурі Академії педагогічних наук СРСР було створено лабораторію колективу;...

Подробнее
Страница 21 из 644« Первая...10...1920212223...304050...Последняя »