Реферат на тему: Естетична спрямованість формування творчих якостей майбутніх педагогів-музикантів Актуальність дослідження зазначеної проблеми мотивується як її теоретичною значущістю в контексті реформування вищої педагогічної освіти, так і практичними потребами в удосконаленні підготовки майбутніх педагогів до художньо-виховної роботи в сучасній школі....

Подробнее

Реферат на тему: Регіональні особливості впровадження інновацій у навчанні історії в школі „Концепцією загальної середньої освіти” (12-річна школа) наголошується на тому, що загальноосвітня школа України має здійснити прорив до якісно нової освіти усіх дітей шкільного віку. Це вимагає пріоритетної уваги...

Подробнее

Реферат на тему: Використання елементів проблемного навчання як одного із засобів розвитку творчого мислення для формування дослідницьких умінь студентів Сучасне суспільство потребує спеціалістів високого рівня, всебічно підготовлених, з високорозвиненими дослідницькими вміннями. Основа таких якостей закладається на перших кроках вищої освіти....

Подробнее

Реферат на тему: Формування граматичних навичок усного мовлення методом структурно-порівняльного аналізу Формування граматичних навичок усного мовлення належить до ряду актуальних проблем сучасної методики викладання іноземних мов. У зв’язку з тим, що проблема граматичного значення не має однозначного розв’язання в лінгвістиці...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема навичок і вмінь усного спілкування у навчанні дітей старшого дошкільного віку іноземних мов Суспільні зміни вимагають модернізації системи безперервної освіти, зокрема її першої ланки – дошкільного виховання. Це сприяє підвищенню інтересу до навчання іноземної мови В...

Подробнее

Реферат на тему: Підготовка майбутніх учителів української мови до педагогічного конструювання Реальна потреба створення інтелектуального потенціалу перетворюючих процесів у нашому суспільстві зумовлює підвищення інтересу науковців до проблеми творчості, як у загальному філософському сенсі, так і в окремих галузях науки. У...

Подробнее

Реферат на тему: Методологічні засади інтеграції змісту мовної освіти майбутніх інженерів Проблема інтеграції змісту освіти є багатоплановою, тому її дослідження може й повинне здійснюватись у різних аспектах. Одним з найважливіших є методологічний аспект. Аналіз досліджуваної проблеми в цьому аспекті має...

Подробнее

Реферат на тему: Методи і засоби забезпечення технічної творчості учнів Творчість людини у будь-якій сфері її діяльності часто буває пов’язана не лише зі створенням чогось принципово нового, а й може проявлятися на виконавчому рівні, тобто в новому переосмисленні й новому...

Подробнее

Реферат на тему: Моральне виховання у світі, що глобалізується На шляху до європейської інтеграції Україна все помітніше відчуває дію глобалізаційних процесів. Наслідки глобалізації можна побачити в усіх сферах життєдіяльності сучасної людини. Поряд із глобалізацією економіки й політики не менш драматичні...

Подробнее

Реферат на тему: Підготовка майбутніх учителів початкової школи до методичної творчості Сучасний етап розвитку суспільства зумовлює зростаючу потребу у формуванні творчої особистості вчителя. Реалізація цього завдання покладена на систему освіти, яка сьогодні потребує принципово нових підходів до професійної підготовки вчителя...

Подробнее
Страница 209 из 644« Первая...102030...207208209210211...220230240...Последняя »