Реферат на тему: Художня емпатія як чинник формування професіоналізму в майбутнього музиканта-педагога Професійна мистецька освіта в Україні являє собою самостійну галузь, що має специфіку, зумовлену вивченням закономірностей художньої діяльності. Особливо складним є процес підготовки педагогічних кадрів у цій галузі, оскільки...

Подробнее

Реферат на тему: Рівні сформованості культури сприйняття духовної музики студентів інститутів мистецтв Характерною рисою розвитку культури в нашій країні за останні роки стало повернення до її традиційних стрижневих основ, у тому числі й до релігійно-духовних. Духовна музика займає одне з...

Подробнее

Реферат на тему: Психофізіологічний аспект формування у майбутніх учителів музики виконавсько-інструментальних навичок Модернізація і динамізм сучасного життя в умовах демократизації суспільства та бурхливий розвиток новітніх інформаційних технологій вимагають мобільності й радикальних змін освіти у XXI столітті. Саме тому в основних...

Подробнее

Реферат на тему: Залучення дошкільників до словесного мистецтва У старшому дошкільному віці разом із зв’язністю мовлення у дітей розвиваються такі комунікативні якості, як виразність і образність. Разом з вираженням думки образне зв’язне мовлення відображає відчуття, емоційні й естетичні переживання. Більшість...

Подробнее

Реферат на тему: Методика вивчення базових понять web-дизайну студентами гуманітарних спеціальностей ВНЗ Нині широко розповсюдженою є глобальна мережа Internet, базовим протоколом якої, тобто стандартом передавання даних, є WWW (від англ. World Wide Web – світова павутина). У загальному сенсі протоколом...

Подробнее

Реферат на тему: Розв’язання навчально-пізнавальних задач як спосіб формування життєвих цінностей молодших школярів Однією з актуальних проблем сучасної педагогіки є проблема формування з раннього дитинства життєвих цінностей у підростаючих громадян нашої країни. Метою даної статті є визначення ролі роботи над...

Подробнее

Реферат на тему: Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників У сучасних загальноосвітніх закладах існує проблема профорієнтації молоді на професії матеріальної сфери. Це, в основному, залежить від об’єктивних факторів, які склалися в нашому суспільстві. Вирішення...

Подробнее

Реферат на тему: Сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи Розвиток музичного сприйняття є одним із найвідповідальніших завдань на уроці музики у загальноосвітній школі, центральною проблемою музично-естетичного виховання школярів. Особливу значущість останнім часом мають питання формування в учнів естетичного сприйняття...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація і трансформація, зміна форм господарювання, впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових і адекватних часу підходів до підготовки...

Подробнее

Реферат на тему: Творча діяльність особистості в контексті гуманізації навчально-виховного процесу „Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті” орієнтує на широкий спектр впровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на оновлення змісту, форм і методів навчання в школі, на формування у...

Подробнее
Страница 207 из 644« Первая...102030...205206207208209...220230240...Последняя »