Реферат на тему: Рефлексія як педагогічна умова навчальної етичної діяльності студентів Професійна діяльність педагога за своєю природою, характером і результатами є етичною, а тому вимагає етичних відносин між суб‘єктами навчального процесу. Ця взаємодія яскраво виявляє рівень сформованості моральної культури, наявність...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості розвитку професійно-значущих якостей студентів психологічних спеціальностей Актуальність дослідження проблеми розвитку професійно значущих якостей у студентів психологічних спеціальностей визначається зростанням у нашому суспільстві потреби в ефективній психологічній допомозі різним верствам населення, насамперед молоді та дітям шкільного віку....

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічний аналіз в системі управління дошкільним освітнім закладом Сучасна освіта знаходиться на новому етапі розвитку – триває її модернізація. Цьому сприяють як соціальні, так і економічні зміни, які відбуваються в Україні. Сьогодні зростає увага суспільства до підготовки...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасні школи танцю у контексті світової танцювальної культури Сучасна українська художня культура набуває потужного розвитку в умовах складних та багатовекторних процесів, що віддзеркалюють численні проблеми поступу національного мистецтва незалежної України на початку ХХІ ст. Вони призвели до...

Подробнее

Реферат на тему: Управлінська культура як складова підготовки майбутнього менеджера освіти Освіта в Україні відіграє значну роль у системі соціальних інституцій, виконує традиційні функції передачі знань, умінь і навичок професійної діяльності, розвиває в молоді ерудицію та інтелект і реально визначає...

Подробнее

Реферат на тему: Сутність етичної культури батьків та її прояв у взаємодії суб’єктів процесу виховання У сучасному суспільстві культура стала предметом загальної уваги й інтересу. Це пояснюється тим, що вона являє собою складне, багатофункціональне соціальне явище. Необхідність активізації теоретичних досліджень...

Подробнее

Реферат на тему: Перспективні напрями формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики Модернізація системи освіти в період демократичних перетворень українського суспільства вимагає вдосконалення традиційних методів підготовки педагогічних кадрів. Проблема надійності співу досить гостро постала перед теорією та методикою вокального навчання...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретичні засади комп’ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі Виклики ХХІ століття, найближча перспектива приєднання України до Болонського процесу зумовлюють модернізацію вітчизняної системи освіти, в тому числі вищої педагогічної, інтенсифікують перехід до кредитно-модульної системи організації навчально-виховного...

Подробнее

Реферат на тему: Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку Мова як соціальний засіб збереження та передачі інформації відіграє важливу роль у гуманізації сучасного навчання. Концепція дошкільного виховання передбачає комплексне...

Подробнее

Реферат на тему: Інтелектуальна ініціативність та рівень розвитку інтелекту дитини У сучасних психологічних дослідженнях творчості все більше поширюється думка про те, що здатність до творчості не є явищем, властивим лише окремим особам. Тією чи іншою мірою схильність до творчості властива...

Подробнее
Страница 206 из 644« Первая...102030...204205206207208...220230240...Последняя »