Особливості формування соціальної стійкості особистості старшокласника (реферат)

0 Comment on Особливості формування соціальної стійкості особистості старшокласника (реферат)

Реферат на тему: Особливості формування соціальної стійкості особистості старшокласника Особистість – система соціально-підпорядкована й розвивається відповідно до законів і норм суспільства, якому належить. Їхня ідентифікація здійснюється завдяки обопільній соціальній зацікавленості, що виражається в гармонійному взаємозв’язку їхніх інтересів і потреб. Здатність...

Continue Reading

Основні напрями й форми діяльності учнівського самоуправління в загальноосвітній школі-інтернаті (реферат)

0 Comment on Основні напрями й форми діяльності учнівського самоуправління в загальноосвітній школі-інтернаті (реферат)

Реферат на тему: Основні напрями й форми діяльності учнівського самоуправління в загальноосвітній школі-інтернаті Сьогодні чи не найважливішим завданням навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах-інтернатах є соціальна адаптація вихованців до життя в сучасних умовах, аби діти не виходили зі стін інтернату з...

Continue Reading

Компетентнісно-орієнтований підхід до загальної мистецької освіти (реферат)

0 Comment on Компетентнісно-орієнтований підхід до загальної мистецької освіти (реферат)

Реферат на тему: Компетентнісно-орієнтований підхід до загальної мистецької освіти Перехід від авторитарної освіти до гуманістичної педагогіки співробітництва, що розпочався у сучасному вітчизняному шкільництві, висуває нові вимоги до підготовки випускників середньої загальноосвітньої школи, серед яких – необхідність формувати людину компетентну, тобто...

Continue Reading

Гносеологічний аналіз поняття готовності особистості до безперервної освіти (реферат)

0 Comment on Гносеологічний аналіз поняття готовності особистості до безперервної освіти (реферат)

Реферат на тему: Гносеологічний аналіз поняття готовності особистості до безперервної освіти Безперервна освіта як один із основних глобальних викликів ХХІ століття виступає умовою всебічного розвитку особистості, засобом реалізації її здібностей, а також удосконалення раніше здобутих знань, умінь і навичок. Саме...

Continue Reading

Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності (реферат)

0 Comment on Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності (реферат)

Реферат на тему: Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності Реформа вищої школи України відбувається в умовах складних соціально-економічних перетворень. Процес демократизації суспільства сприяє визнанню людини реальною і найважливішою суспільною цінністю. Сучасне суспільство вимагає таких фахівців, які мають відповідні професійно...

Continue Reading

Вплив дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії (реферат)

0 Comment on Вплив дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії (реферат)

Реферат на тему: Вплив дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії Реформування політичної системи України, що супроводжується процесами демократизації та інтеграції, становленням та розвитком нових соціально-економічних та політичних відносин, зумовило необхідність набуття громадянами країни таких...

Continue Reading

Виховання риторичної культури особистості в умовах вищої освіти (реферат)

0 Comment on Виховання риторичної культури особистості в умовах вищої освіти (реферат)

Реферат на тему: Виховання риторичної культури особистості в умовах вищої освіти Орієнтація молодої демократичної Української Держави на нову соціально-педагогічну парадигму, поширення інноваційних процесів у практичній педагогіці активізує інтерес до фундаментальних гуманітарних наук, спрямованих на формування творчої гармонійної особистості, яка може...

Continue Reading

Ідеальна модель педагога як концептуально-образна і системоутворююча інстанція підготовки методиста з виховної роботи в загальноосвітній середній школ

0 Comment on Ідеальна модель педагога як концептуально-образна і системоутворююча інстанція підготовки методиста з виховної роботи в загальноосвітній середній школ

Реферат на тему: Ідеальна модель педагога як концептуально-образна і системоутворююча інстанція підготовки методиста з виховної роботи в загальноосвітній середній школі Змістові й конструктивні зміни, які відбуваються в системі освіти, зокрема в загальноосвітній середній школі як базовому її осередку, зумовлюють необхідність...

Continue Reading

Навчання та розумовий розвиток учнів (реферат)

0 Comment on Навчання та розумовий розвиток учнів (реферат)

Реферат на тему: Навчання та розумовий розвиток учнів Споконвіку, як свідчить історія, була потреба в особистостях, які б «бачили далі за всіх» (Ньютон) і не тільки бачили ті проблеми, які мали розв’язувати сьогоднішні та прийдешні покоління, а й самі...

Continue Reading

Зміст англомовної лінгвокультурологічної компетенції у студентів (реферат)

0 Comment on Зміст англомовної лінгвокультурологічної компетенції у студентів (реферат)

Реферат на тему: Зміст англомовної лінгвокультурологічної компетенції у студентів Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується радикальними змінами. У кінці XX століття на основі Конституції України визначено пріоритет розвитку освіти, створено відповідну правову базу, проведено реформу згідно з Державною національною...

Continue Reading