Реферат на тему: Можливості формування природничо-наукового мислення старшокласників засобами пізнавальних навчальних задач Сучасна середня загальноосвітня школа має перед собою взаємопов’язані завдання, перелік яких уже став традиційним, – якомога якісніше навчати школярів основ наук, формуючи відповідні знання та вміння; виховувати їх,...

Подробнее

Реферат на тему: Системний Підхід У Педагогіці: Історичний Аспект За останні десятиріччя помітно зросла увага до наукових досліджень, виконаних на основі системного підходу до аналізу й оцінки різноманітних процесів та явищ природи і суспільної діяльності людей. Це зумовлено передусім якісним...

Подробнее

Реферат на тему: Метод проектів у технології трудового навчання Останнім часом у нашій країні відбувається процес модернізації освітньої системи. Ці зміни відбуваються за трьома основними напрямками: входження до світового освітнього простору; пошук нових засобів і методів формування творчої особистості; подальша...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасні підходи до викладання курсу „педагогіка” у вищому закладі освіти Професійна підготовка педагога (вихователя дошкільного закладу, вчителя загальноосвітньої середньої школи та позашкільних навчально-виховних закладів, викладача вищої школи) завжди являв собою предмет посиленої уваги держави, суспільства і науки....

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі Інноваційні зміни, які сьогодні відбуваються в системі освіти, потребують нових підходів до структури, змісту та методів підготовки вчителів-предметників шкіл нового типу. Тенденція розвитку шкільної фізичної освіти орієнтована...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління Згідно з положеннями, запропонованими А.Маслоу і К.Роджерсом, процес самоактуалізації особистості в юнацькому віці відбувається досить інтенсивно. Цей процес настільки багатоплановий, що й дотепер не отримана повна характеристика умов, у яких...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя Проблема вивчення особистості вчителя має давню історію як у вітчизняній, так і зарубіжній психологічній, соціальній, педагогічній та медичній науках. У Давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії педагогічну діяльність найчастіше здійснювали жерці, а в...

Подробнее

Реферат на тему: Проблемне навчання у формуванні професійно-творчого мислення студента-музиканта В умовах відродження й розбудови системи освіти України, як зазначається у Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), проблема розвитку творчого мислення та інтелектуальних можливостей майбутнього покоління надзвичайно актуальна. Розвиток...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток у школярів естетичного ставлення до рідної мови та мовлення Естетичним вихованням у педагогіці, як відомо, вважають виховання здатності до повноцінного сприймання, правильного розуміння і ставлення до проявів прекрасного у природі, суспільному житті, в побуті, мистецтві. У...

Подробнее

Реферат на тему: Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів Утвердження нової освітньої парадигми, сформульованої у Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) (1994 р.) та Національній доктрині розвитку освіти України (2001 р.)...

Подробнее
Страница 201 из 644« Первая...102030...199200201202203...210220230...Последняя »