Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес (реферат)

0 Comment on Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес (реферат)

Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес Новий якісний етап у розвитку освіти можливий лише за умови інтенсивного запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську та навчально-виховну діяльність загальноосвітнього закладу. Можна визначити два напрями цієї роботи: — впровадження інформаційних технологій...

Continue Reading

Готовність учителя до забезпечення якісної освіти молодших школярів у нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл (реферат)

0 Comment on Готовність учителя до забезпечення якісної освіти молодших школярів у нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл (реферат)

Готовність учителя до забезпечення якісної освіти молодших школярів у нетрадиційних умовах функціонування сільських малокомплектних шкіл У сучасних умовах розвитку освіти в Україні особливої актуальності набуває проблема функціонування сільських малокомплектних шкіл, для яких характерними є особливості, зумовлені соціальними, територіальними, економічними, географічними...

Continue Reading

Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови (реферат)

0 Comment on Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови (реферат)

Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови Один із базових психологічних ресурсів особистості – інтелект. Інтелектуальні можливості людини виявляються, по-перше, в тому, як вона сприймає, розуміє й пояснює те, що відбувається, по-друге, в тому, як і які...

Continue Reading

Сучасні підходи до навчання педагогів-словесників як умова розвитку компетентності і творчості учнів (реферат)

0 Comment on Сучасні підходи до навчання педагогів-словесників як умова розвитку компетентності і творчості учнів (реферат)

Сучасні підходи до навчання педагогів-словесників як умова розвитку компетентності і творчості учнів В умовах реалізації завдання формування і розвитку кожного випускника загальноосвітнього навчального закладу як творчої, компетентної особистості, здатної оптимально самореалізуватися в подальшому, повноцінно жити в умовах демократичного суспільства, успішно...

Continue Reading

Розвиток освітніх процесів на Кіровоградщині гуманістичних ідей Василя Сухомлинського (реферат)

0 Comment on Розвиток освітніх процесів на Кіровоградщині гуманістичних ідей Василя Сухомлинського (реферат)

Розвиток освітніх процесів на Кіровоградщині гуманістичних ідей Василя Сухомлинського Педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський зробив вагомий внесок у розроблення теоретичних засад розвивальної педагогіки, здійснив успішний масштабний педагогічний експеримент, залишив вагомі педагогічні напрацювання. Творча діяльність колективу Павлиської школи, яка нині носить його ім’я, сприяла...

Continue Reading

Психологічний аспект y методиці викладання рідної мови (реферат)

0 Comment on Психологічний аспект y методиці викладання рідної мови (реферат)

Психологічний аспект y методиці викладання рідної мови Шкільний вік – пора інтенсивного формування особистості, становлення свідомого Я. У цей період у людини закладаються всі ті якості, особливості, які потім усе життя визначатимуть її світосприймання, характер мислення, творчі здібності, реакцію на...

Continue Reading

Програмно-цільове проектування та моніторинг упровадження профільного навчання в старшій школі регіону (реферат)

0 Comment on Програмно-цільове проектування та моніторинг упровадження профільного навчання в старшій школі регіону (реферат)

Програмно-цільове проектування та моніторинг упровадження профільного навчання в старшій школі регіону Актуальність проблеми. Сьогодні молодь після закінчення школи має широкі можливості вибору професії. Але рівень отриманих випускником загальноосвітнього навчального закладу знань з того чи іншого предмета не завжди відповідає вимогам...

Continue Reading

Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання (реферат)

0 Comment on Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання (реферат)

Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій  навчання             Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. На сучасному етапі інформатизація освіти розглядається як система взаємопов’язаних організаційно-правових,...

Continue Reading

Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців в умовах Болонського процесу (реферат)

0 Comment on Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців в умовах Болонського процесу (реферат)

Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців в умовах Болонського процесу Політичні та соціально-економічні процеси в Україні передбачають зрушення і в системі вищої освіти. Україна прагне бути європейською державою, тому модернізація вищої освіти має відбуватися в межах Болонського процесу, метою якого є...

Continue Reading

Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог

0 Comment on Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагог

Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагогічної освіти Видатний представник епохи Просвітництва, філософ, письменник Ж.Ж.Руссо стверджував, що життя – це мить, саме собою воно – ніщо, цінність його залежить...

Continue Reading