Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям (реферат)

0 Comment on Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям (реферат)

Реферат на тему: Аналіз форм навчання вчителів-предметників інформаційно-комунікаційним технологіям З кожним днем інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) все глибше проникають у навчально-виховний процес, стають їх невід’ємною складовою. Ще недавно інформаційними технологіями опікувалися тільки вчителі інформатики, нині ж це питання є актуальним для...

Continue Reading

Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання (реферат)

0 Comment on Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання (реферат)

Реферат на тему: Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання Вступ Підвищення кваліфікації фахівців є необхідним засобом збереження і підйому рівня якості діяльності у будь-якій галузі. Саме тому цей напрямок підтримується і постійно розвивається. Його можна розглядати як особистісну і в...

Continue Reading

Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті (реферат)

0 Comment on Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті (реферат)

Реферат на тему: Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті Постановка проблеми. Однією з основних вимог до вищої освіти є вимога її сучасності, що включає в себе уявлення про те, якою повинна бути сучасна людина, людина-професіонал, яке її...

Continue Reading

Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища (реферат)

0 Comment on Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища (реферат)

Реферат на тему: Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища Відповідно до сучасної парадигми освіти процес навчання повинен ґрунтуватися на визнанні учня суб’єктом власного розвитку. Істотним фактором, що впливає на реалізацію такого погляду на...

Continue Reading

Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці (реферат)

0 Comment on Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці (реферат)

Реферат на тему: Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці Постановка проблеми. Прагнення України долучитися до європейського освітнього простору зумовлює необхідність підвищення якості загальноосвітньої, технічної та професійної підготовки громадян. Розв’язанню цієї проблеми сприятиме конструювання та реалізація ефективних...

Continue Reading

Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнародних досліджень) (реферат)

0 Comment on Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнародних досліджень) (реферат)

Реферат на тему: Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнародних досліджень) Пріоритетним напрямком процесу інформатизації освіти є запровадження новітніх засобів інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню галузь, що є однією з тенденцій розвитку сучасної...

Continue Reading

Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання (реферат)

0 Comment on Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання (реферат)

Реферат на тему: Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Ефективне використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі – проблема сьогодення. В Національній доктрині розвитку освіти констатується: “Пріоритетом...

Continue Reading

Формування понять і оптимізація навчально-виховного процесу з екологічних дисциплін (реферат)

0 Comment on Формування понять і оптимізація навчально-виховного процесу з екологічних дисциплін (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Формування понять і оптимізація навчально-виховного процесу з екологічних дисциплін Найважливіша умова ефективності навчання чи оптимізації навчально-виховного процесу, здобуття глибоких і міцних знань, розвитку і виховання учнів – посилення уваги до формування понять. Поняття необхідні для: а)...

Continue Reading

Формування в учнів географічних понять (реферат)

0 Comment on Формування в учнів географічних понять (реферат)

Реферат на тему: Формування в учнів географічних понять   Для глибокого засвоєння учнями змісту географічної освіти в сучасній школі слід особливу увагу звернути на удосконалення та впровадження в практику теоретичних основ формування географічних понять. У теорії пізнання поняття трактується...

Continue Reading

Атласи для школи — повноцінне джерело інформації чи ілюстрація підручника (реферат)

0 Comment on Атласи для школи — повноцінне джерело інформації чи ілюстрація підручника (реферат)

Реферат на тему: Атласи для школи — повноцінне джерело інформації чи ілюстрація підручника. Вже не перший рік дискутується питання: обсяг поданої у шкільному атласі інформації повинен обмежуватися обсягом поданої в підручнику інформації чи нести додаткове навантаження для самостійного ознайомлення учнями?...

Continue Reading