Реферат на тему: Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку всього українського суспільства, і освіти, зокрема, вимагають...

Подробнее

Реферат на тему: Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід У нових історичних умовах, що склалися на початку двадцять першого століття, набуває все більшого значення розвиток інформаційних і комунікаційних технологій. Відбувається активне проникнення інформаційних технологій у...

Подробнее

Реферат на тему: Роль інтелектуальної компоненти у формуванні в учнів середньої школи навчальних дослідницьких умінь з фізики У «Державному стандарті базової і повної середньої освіти» [5] засвоєння учнями методів наукового пізнання визначено як основна мета освітньої галузі «Природознавство». Характерним для...

Подробнее

Реферат на тему: Компютерні технології для розвитку учнів та вчителів Комп’ютер реально стає сьогодні незамінним помічником вчителя та учня в опануванні інформаційними потоками, допомагає моделювати та ілюструвати процеси, явища, об’єкти та події. Вчителі зазначають, що учні часто іноді випереджають багатьох...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічне управління процесом формування професійних компетентностей студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів На зламі тисячоліть в освіті спостерігається комплекс досить складних та важливих проблем, зумовлених динамічністю науково-технічного прогресу, соціально-економічних перетворень. Звідси випливають якісно нові вимоги до організації...

Подробнее

Реферат на тему: Мультимедійні системи навчання як новий методологічний засіб інтерактивного навчання на уроках хімії Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, організації процесу...

Подробнее

Реферат на тему: До проблеми застосування іфнормаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на матеріалі 6-9 класів) В своєму дослідженні ми виходили з того, що, оскільки інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стають невід’ємною частиною нашого життя,...

Подробнее

Реферат на тему: Моделювання інноваційного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: наукові підходи Потужні процеси модернізації сучасної школи викликають потребу в розробці прогностичних моделей інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів. На вирішення окреслених завдань спрямована Державна цільова соціальна програма “Школа майбутнього”, яка...

Подробнее

Реферат на тему: Технологічні основи створення та підтримки порталів В умовах формування інформаційного суспільства сучасна школа характеризується широким упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес. Стрімкий розвиток веб-технологій, великі можливості забезпечення комп’ютерної підтримки для різних рівнів і об’ємів наданих освітніх послуг...

Подробнее

Реферат на тему: Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) Сучасний етап розвитку системи освіти України, та систем освіти європейських країн зокрема, характеризується неймовірною кількістю інформації, вміння отримувати, аналізувати та користуватися якою стало нагальною...

Подробнее
Страница 197 из 644« Первая...102030...195196197198199...210220230...Последняя »