Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови (реферат)

0 Comment on Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови (реферат)

Реферат на тему: Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови В останні роки зріс попит на викладання професійно орієнтованої мови (мови за фахом). Це стосується як англійської, так і німецької мови. Потрібно враховувати зростання попиту і в наступні роки. Це можливо...

Continue Reading

Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної (реферат)

0 Comment on Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної (реферат)

Реферат на тему: Лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної Предметом даної роботи є лінгвометодичні основи укладання підручника з української мови як іноземної. Вибір теми зумовлений актуальністю визначеної проблеми в сучасній методиці іноземних мов. Реальна ситуація, яка є...

Continue Reading

До постановки проблеми змісту програм з іноземних мов в економічному вузі (реферат)

0 Comment on До постановки проблеми змісту програм з іноземних мов в економічному вузі (реферат)

Реферат на тему: До постановки проблеми змісту програм з іноземних мов в економічному вузі В економічних вузах основним завданням є підготовка спеціалістів, які могли б діяти в економічному просторі світового масштабу. Зрозуміло, що від рівня умінь фахівців значно залежить, яке...

Continue Reading

Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови (реферат)

0 Comment on Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови (реферат)

Реферат на тему: Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови Побудова незалежної суверенної держави в Україні викликала зміни в усіх життєвих сферах країни, в тому числі і в галузі освіти. Вихід України на світову арену як незалежної держави, розширення...

Continue Reading

Менеджмент та лідерство (реферат)

0 Comment on Менеджмент та лідерство (реферат)

Реферат на тему: Менеджмент та лідерство Менеджмент і лідерство відносяться до числа найважливіших способів інтеграції та диференціації групової й колективної діяльності людей. На відміну від окремих механізмів соціально-психологічного впливу і взаємодії вони являють собою персоніфіковані форми соціального контролю й інтеграції...

Continue Reading

Iнформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови (реферат)

0 Comment on Iнформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови (реферат)

Реферат на тему: Iнформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови Епоха стрімкого й постійного оновлення i розвитку інформації, інтенсивного розширення міжнародних ділових, культурних зв’язків у галузі науки, техніки, економіки пред’являє суворі вимоги до висококваліфікованого фахівця, який повинен уміти...

Continue Reading

Етапи і дидактичні характеристики структурних елементів ділової гри (реферат)

0 Comment on Етапи і дидактичні характеристики структурних елементів ділової гри (реферат)

Реферат на тему: Етапи і дидактичні характеристики структурних елементів ділової гри Поступове входження України в міжнародне співтовариство, інтернаціоналізація економічних відносин призвели до зростання попиту на фахівців, які володіють не тільки професійними знаннями, а й навичками іншомовного спілкування в професійних ситуаціях,...

Continue Reading

Дискусія як метод активізації студентів на заняттях з іноземної мови (реферат)

0 Comment on Дискусія як метод активізації студентів на заняттях з іноземної мови (реферат)

Реферат на тему: Дискусія як метод активізації студентів на заняттях з іноземної мови Дискусія — це метод навчання, який базується на обміні думками з певної проблеми. Точка зору, яку виражає студент у процесі дискусії, може як відображати його власну думку,...

Continue Reading

Філософський аспект соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов (реферат)

0 Comment on Філософський аспект соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов (реферат)

Реферат на тему: Філософський аспект соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов Навчання іноземним мовам у наш час усе частіше проводиться у контексті соціокультурної специфіки «природних» носіїв мови. Соціокультурно орієнтовані методики нині набули досить значного поширення. Використовують їх і викладачі вищих...

Continue Reading

Комунікативно-жанровий підхід до укладання мовленнєвого матеріалу навчального посібника. Формування професійного словника студентів на заняттях з укра

0 Comment on Комунікативно-жанровий підхід до укладання мовленнєвого матеріалу навчального посібника. Формування професійного словника студентів на заняттях з укра

Реферат на тему: Комунікативно-жанровий підхід до укладання мовленнєвого матеріалу навчального посібника. Формування професійного словника студентів на заняттях з української ділової мови. Маркетинг — це розділ економічної науки, присвячений вивченню ринку, його сьогоднішнього й завтрашнього стану, загального й секторального аналізу з...

Continue Reading