Оцінка якості вищої освіти (реферат)

0 Comment on Оцінка якості вищої освіти (реферат)

Реферат на тему: Оцінка якості вищої освіти В останні роки якість вищої освіти в Україні знижується. Як справедливо зазначає М.З.Згуровський, «в масовому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників вищих навчальних закладів (особливо нових) не конкурентоспроможна на європейському...

Continue Reading

Болонський процес очима студента (реферат)

0 Comment on Болонський процес очима студента (реферат)

Реферат на тему: Болонський процес очима студента Мета — проаналізувати досить важливий крок для нашої країни, а саме підписання Болонської угоди між Європейським союзом й Україною, а також висловити думку щодо нової системи освіти, з погляду студента. Отже, що ж...

Continue Reading

Тематичне заняття “Наші іграшки” у старшій групі садочку з розділу “У світі звуків” (реферат)

0 Comment on Тематичне заняття “Наші іграшки” у старшій групі садочку з розділу “У світі звуків” (реферат)

Реферат НА ТЕМУ: Тематичне заняття “Наші іграшки” у старшій групі садочку з розділу “У світі звуків” Програмовий зміст: закріпити знання про склад як частину слова, продовжувати вчити дітей поділяти на склади дво-, трискладові слова, використовуючи практичні прийоми поділу слів на...

Continue Reading

Виховання і розвиток дитини (курсова робота)

0 Comment on Виховання і розвиток дитини (курсова робота)

Курсова робота Виховання і розвиток дитини ПЛАН 1. Поняття розвитку: а) Фактори, що впливають на формування особистості; б) Роль активності діяльності і спілкування у розвитку; в) Роль дорослого у соціалізації дитини дошкільного віку; 2. Сучасні дослідження про вплив різних факторів...

Continue Reading

Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання (дипломна робота)

0 Comment on Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання (дипломна робота)

Дипломна робота Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання Зміст Вступ Розділ І. Формування виховного ідеалу в комуністичній традиції. 1.1. Основні ідеї комуністичного виховання. 1.2. Особистість в комуністичному виховання. 1.3. Особа Бога та становище релігії в комуністичному вихованні. Розділ ІІ....

Continue Reading

Трудове навчання. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання на заняттях у навчальних майстернях (реферат)

0 Comment on Трудове навчання. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання на заняттях у навчальних майстернях (реферат)

Реферат на тему: Трудове навчання. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання на заняттях у навчальних майстернях На заняттях з практикуму в навчальних майстернях здійснюється трудова підготовка майбутніх учителів трудового навчання та креслення. Відповідно до навчального плану практикум, що охоплює ручну...

Continue Reading

Педагоги-новатори: В.Сухомлинський, А.Макаренко, В.Шаталов, І.Волков (реферат)

0 Comment on Педагоги-новатори: В.Сухомлинський, А.Макаренко, В.Шаталов, І.Волков (реферат)

Реферат на тему: Педагоги-новатори: В.Сухомлинський, А.Макаренко, В.Шаталов, І.Волков ПЛАН Василь Сухомлинський – засновник гуманістичної, новаторської педагогіки. Антон Макаренко як новатор інтенсивної педагогіки. В.Ф.Шаталов – бінарні методи навчання. Ш.О.Амонашвілі. До школи в шість років. І.П.Волков. Чи існують вундеркінди. 1. Василь Сухомлинський...

Continue Reading

Методи безпосереднього ознайомлення дітей з природою у дитячому садку (реферат)

0 Comment on Методи безпосереднього ознайомлення дітей з природою у дитячому садку (реферат)

Реферат на тему: Методи безпосереднього ознайомлення дітей з природою у дитячому садку Завдання програми дитячого садка по ознайомленню з природою здійснюється за допомогою різних методів. Суть методу полягає не тільки в тому, як доносить до дітей навчальні знання педагог, але...

Continue Reading

Українські дитячі народні ігри: гуси, шевчик, редька, мак (для дошкільного закладу або молодших класів) (реферат)

0 Comment on Українські дитячі народні ігри: гуси, шевчик, редька, мак (для дошкільного закладу або молодших класів) (реферат)

Реферат на тему: Українські дитячі народні ігри: гуси, шевчик, редька, мак (для дошкільного закладу або молодших класів) Гуси Грають хлопчики й дівчатка. Великим гуртом. Під відкритим небом. На просторі. Зібравшись, визначають, хто буде «маткою». Якщо не дійдуть згоди, то дівчатка...

Continue Reading

Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах (дипломна робота)

0 Comment on Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах (дипломна робота)

Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах Зміст Вступ…………………………………………………………………… 3 Розділ І. Стан проблеми дослідження в педагогічній теорії та шкільній практиці…………………………………………………….. 7 1.1....

Continue Reading