Реферат на тему Гносеологічний континіум поняття ”цінність” Ціннісний аспект педагогічної діяльності В наш час у соціальних науках сформувалися три підходи пізнання феномену людини: ціннісний (аксіологічний), діяльнісний і особистісний. Предметна диференціація стосунків в системі освіти визначає їх сутність: вони за будь-якого...

Подробнее

Реферат на тему Ідея ціннісного смислу Поняття ”цінність” на когнітивному (пізнавальному) рівні взаємопов’язане з поняттями ”смисл” та ”інтерес”. Поняття ”особистісний смисл” – це вираження ціннісного відображення дійсності, а також ціннісного ставлення особистості до неї. Автор звернувся до дослідження поняття ”смисл”,...

Подробнее

Реферат на тему Педагогічні цивілізації поліпарадигмальної освіти І.О. Колесникова у руслі педагогічної системології виокремлює три основні педагогічні ”цивілізації”: – цивілізація природної педагогіки, з приводу якої автор пише, що ”дитина та її вихователі живуть не минулим і майбутнім, а тут та зараз”....

Подробнее

Реферат на тему Маємо що маємо, або реальна картина управлінського мистецтва Розвиток освіти (загальної та вищої) на початку XXI ст. визначається “Національної доктриною розвитку освіти” та Законом України “Про вищу освіту”. У цих документах концептуальні новації щодо організації управління...

Подробнее

Реферат на тему Ціннісний зміст педагогічної культури У процесі розвитку творчості педагога варто звернути увагу на його здатність до педагогічної імпровізації. Імпровізація – це експромт, він не виникає на порожньому місці, але пов’язаний з миттєвим рішенням, несподіваною асоціацією, яка забезпечується...

Подробнее

Реферат на тему Патерналізм як управлінська модель для роздумів та аналізу Патерналізм (від лат. paternus – батьківський) – це: 1) патронажне ставлення держави до своїх громадян, установи – до своїх працівників; 2) переконання в тому, що держава, уряд повинні турбуватися...

Подробнее

Реферат на тему Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти? Визначальне місце в оволодінні загальною теорією менеджменту належить необхідності чіткого засвоєння таких основоположних понять як “керівництво”, “управління” та “менеджмент”. Вивчення та усвідомлення морфологічної, гносеологічної структури цих понять ми розглядаємо...

Подробнее

Реферат на тему Аксіологічна парадигма освіти: методологія обґрунтування Загальні парадигми наукового пізнання світу Методологічною, соціологічною базою дослідження ціннісного аспекту управління освітою в Україні виступає нова соціально-філософська парадигма, що формується в останні роки і представляє людину як універсум (Всесвіт, мікрокосм). В.О. Огнев’юк...

Подробнее

Реферат на тему Узгодженість та суперечливість ціннісних орієнтацій Як слушно підкреслює російський дослідник з аксіології М.С. Розов, хочемо ми того чи ні, рано чи пізно цінності не просто будуть стихійно змінюватися, але раціонально освоюватися, коректуватися і конструюватися. Система ціннісних орієнтацій особистості...

Подробнее

Реферат на тему Ціннісні орієнтації освітнього простору Уперше поняття ”ціннісна орієнтація” особистості використали американські соціологи В. Томас і Ф. Знанецький. ”Український педагогічний словник” визначає ціннісні орієнтації як вибіркову, відносно стійку систему спрямованості інтересів і потреб особистості, зорієнтовану на певний аспект соціальних цінностей....

Подробнее
Страница 184 из 644« Первая...102030...182183184185186...190200210...Последняя »