Реферат на тему Попередження конфліктів Правило Фергюсона (Закон Мерфі) проголошує: «Ситуація стає необоротною, коли вже не можна сказати: «Давайте все забудемо!». Малюнок 26 Конфлікт в педагогічному колективі, як пожежу, легше попередити, ніж загасити. Для цього керівнику школи, педагогу, як мінімум,...

Подробнее

Реферат на тему Вчимося навчати та розвивати Навчання та розвиток дітей – ключовий момент менеджерської діяльності вчителя (навчальний менеджмент). Дуже часто вчителі-початківці, маючи глибокі знання за своїм фахом, приходять до висновку, що вони не можуть результативно вчити своїх вихованців основам...

Подробнее

Реферат на тему Принципи педагогічної аксіології У рамках педагогічної системології педагогічна аксіологія виступає у ролі смислотворчої моделі нової парадигми. З причин ідеологічної (політичної) конфронтації вона відкидалася філософами-марксистами (зокрема, до 60-х років ХХ століття), тобто у нас її довгий час переслідувала...

Подробнее

Реферат на тему Як цінувати педагога – вчителя, або аксіологічна модель управління освітою Сучасна педагогічна наука, вважає О.Прикот [100], у змозі зберегти та примножити свої унікальні ціннісно-смислові, цільові і функціональні поля (парадигми) та захистити їх від експансії соціально більш “сильних”...

Подробнее

Реферат на тему Про реальність управлінської аксіологічної свідомості (стилі, ролі людей в управлінні) Г.А. Дмитренко та Н.Г. Протасова запропонували систему АРС яка сприяє досягненню взаєморозуміння з підлеглими і слугує базисом ефективного виконання управлінських рішень. За методикою кілець Дж. Вена, що фіксує спільні частини...

Подробнее

Реферат на тему Парадигми управлінської іншонауки Після Куна відомий фізик Д.Бом визначив парадигму як комунікативне середовище, мовний, комунікативний простір, у який “занурена” наукова спільнота. Особливо цікавими з цього приводу видаються нам міркування дослідника Станіслава Грофа [34] у його концептуальній науковій...

Подробнее

Реферат на тему А судді хто?, або яким повинен бути менеджер освіти Сучасна психологічна наука стверджує, що здібності до управлінської діяльності (талант, покликання, задатки) – це важлива передумова оволодіння управлінською діяльністю. Однак здібності не завжди і не скрізь є вирішальною...

Подробнее

Реферат на тему Методологічні основи педагогічної системології Педагогічна системологія (едукологія), яка досліджує буття педагогічних систем, існує у рамках поліпарадигмального простору сучасної педагогічної дійсності. Методологічними основами (досліджені О. Прикотом) педагогічної системології, яка виявляє її становлення як гуманістично-орієнтованої дисципліни виступають: 1) поліпарадигмальний характер...

Подробнее

Реферат на тему Синергетичний підхід до організації аксіологічного управління освітою Термін ”синергетика”, який виник для визначення міждисциплінарного наукового напряму, шо досліджує процеси хаотизації та самоорганізації у складних фізичних, хімічних, біологічних системах, завдяки зусиллям популярної школи Іллі Пригожина та його колег з...

Подробнее

Реферат на тему Принципи формування системи освіти (освітніх систем) України Проблеми діяльності органів управління освітою розглянуті в працях Є.С.Березняка, І.С.Ладенка, А.В.Оболенського, К.Ф.Присяжнюка, В.Г.Стіоси, П.В.Худомінського. Удосконалення системи управління школою висвітлені в дослідженнях В.І.Бондаря, О.О.Орлова, Є.М.Павлютенкова, В.С.Пікельної, Т.С.Рабченюка, І.П.Раченка, М.С.Сунцова. Теоретико-методологічне обґрунтування...

Подробнее
Страница 183 из 644« Первая...102030...181182183184185...190200210...Последняя »