Реферат на тему: Роль інтелектуальної компоненти у формуванні в учнів середньої школи навчальних дослідницьких умінь з фізики У «Державному стандарті базової і повної середньої освіти» [5] засвоєння учнями методів наукового пізнання визначено як основна мета освітньої галузі «Природознавство». Характерним для...

Подробнее

Реферат на тему: Умови координації наукових досліджень у закладах післядипломної педагогічної освіти за умов децентралізації управління В умовах децентралізації управління для діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, з одного боку, склалися сприятливі умови щодо стимулювання творчості в науковій діяльності, забезпечення наукових...

Подробнее

Реферат на тему: Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетентності вчителів На межі XX–XXI століть у соціальному житті відбулися значні зміни, що призвели до формування нового типу суспільства – інформаційного. За визначенням В.Г. Кременя, інформаційне суспільство, незважаючи на його матеріальне...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасна структура автоматизованої системистатистичної інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи Невпинне збільшення управлінської інформації, зростання соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки і технологій потребують постійного розвитку, модернізації освіти, приведення її стану і...

Подробнее

Реферат на тему: Діагностування й оцінювання рівнів сформованості візуальних здібностей учнів під час організації дослідницької діяльності з дизайну Україна прагне інтегруватися в європейську та світову економіку, що пов’язано з виробництвом конкурентоспроможних товарів, котрі за своїми технологічними й естетичними характеристиками мають...

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчання Вітчизняний педагогічний експеримент з упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації нині активно продовжується. Проблема науково-педагогічного супроводу названого експерименту...

Подробнее

Реферат на тему: Використання web–ресурсу у післядипломній педагогічній освіті Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються останні 20 років у Європейських країнах і пов’язані з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту...

Подробнее

Реферат на тему: Дистанційне навчання: Перспективи розвитку мовної освіти Вступ. Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також економічні, політичні та соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи вітчизняної освіти. Насамперед це стосується задоволення освітніх...

Подробнее

Реферат на тему: Культура педагогічного спілкування при навчанні дорослих Хто реформує освіту, той реформує суспільство. Янош Корчак Можна побудувати чудові навчальні заклади, створити небачені навчальні кабінети, оснастити їх сучасною технікою, надрукувати чудові підручники і якщо все це не буде оприлюднюватися,...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт Педагогічний програмний засіб (ППЗ), тобто засіб, створений для безпосереднього використання у навчальному процесі, в епоху розвитку ринкової економіки можна розглядати як товарний продукт, який повинен користуватися попитом серед споживачів. Як показують...

Подробнее
Страница 175 из 644« Первая...102030...173174175176177...180190200...Последняя »