Принципи Інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору (реферат)

0 Comment on Принципи Інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору (реферат)

Реферат на тему: Принципи Інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору Система називається інформаційною, якщо вона здійснює інформаційну підтримку діяльності. Інформаційні системи освіти (ІСО) призначені для інформаційної підтримки освітньої діяльності. Вони включають технологічні процеси та інфраструктуру для забезпечення зручності виконання...

Continue Reading

Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти (реферат)

0 Comment on Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти (реферат)

Реферат на тему: Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти Визначаючи сучасні підходи та інструменти розвитку системи освіти, проектуючи модель освіти України у майбутньому, але, насправді, досить близькому інформаційному суспільстві, ми повинні, з одного боку, передбачувати і визначати наскільки...

Continue Reading

Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації ос

0 Comment on Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації ос

Реферат на тему: Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти Сьогодні основним пріоритетом розвитку будь-якої розвиненої країни та її стратегією є покращення якості освіти і, в першу...

Continue Reading

Використання електронних ресурсів для проведення науково-дослідної та педагогічної діяльності у навчальних закладах (реферат)

0 Comment on Використання електронних ресурсів для проведення науково-дослідної та педагогічної діяльності у навчальних закладах (реферат)

Реферат на тему: Використання електронних ресурсів для проведення науково-дослідної та педагогічної діяльності у навчальних закладах Електронні ресурси є важливою складовою інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. Вони дозволяють залучити до викладання ресурс Інтернету, що відповідає вимогам часу. Новітні комп’ютерні технології навчання дуже...

Continue Reading

Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища (реферат)

0 Comment on Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища (реферат)

Реферат на тему: Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища Розвиток інформаційних та INTERNET-технологій, засобів телекомунікацій справляє перетворюючий вплив на формування освітнього середовища. Отримання інформації в сучасних умовах стає життєво необхідним ресурсом, без якого неможливо досягти...

Continue Reading

Аналітичний огляд Веб-сайтів бібліотек педагогічних вищих навчальних закладів України (реферат)

0 Comment on Аналітичний огляд Веб-сайтів бібліотек педагогічних вищих навчальних закладів України (реферат)

Реферат на тему: Аналітичний огляд Веб-сайтів бібліотек педагогічних вищих навчальних закладів України Представлення бібліотек вищих навчальних закладів в Інтернеті є необхідною й усвідомленою формою роботи на сучасному етапі. Створення веб-сайту є одним із пріоритетних завдань інформатизації будь-якої організації чи...

Continue Reading

Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці (реферат)

0 Comment on Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці (реферат)

Реферат на тему: Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці Прагнення України долучитися до європейського освітнього простору зумовлює необхідність підвищення якості загальноосвітньої, технічної та професійної підготовки громадян. Розв’язанню цієї проблеми сприятиме конструювання та реалізація ефективних науково обґрунтованих...

Continue Reading

Комп\’ютерні системи тестування на основі технології трирівневих баз даних (реферат)

0 Comment on Комп\’ютерні системи тестування на основі технології трирівневих баз даних (реферат)

Реферат на тему: Комп’ютерні системи тестування на основі технології трирівневих баз даних Використання комп’ютерних програм для проведення такої форми контролю знань як тестування стає все більш поширеним явищем. Комп’ютерні системи тестування (КСТ) використовуються як окремо, так і як складові частин...

Continue Reading

Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти (реферат)

0 Comment on Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти (реферат)

Реферат на тему: Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти Перехід до 12-річної середньої загальноосвітньої школи вимагає якісних змін у біологічній освіті, її модернізації, узгодження з потребами життя. XXI століття – це час формування високотехнологічного...

Continue Reading

Застосування мультимедійних технологій при вивченні мов у країнах зарубіжжя (реферат)

0 Comment on Застосування мультимедійних технологій при вивченні мов у країнах зарубіжжя (реферат)

Реферат на тему: Застосування мультимедійних технологій при вивченні мов у країнах зарубіжжя За останні десять років навчання із застуванням інформаційних та комунікаційних технологій стало звичними для більшості вищих та загальноосвітніх навчальних закладів усього світу. Актуальним також є використання мультимедійних засобів...

Continue Reading