Реферат на тему: Мультимедійні системи навчання як новий методологічний засіб інтерактивного навчання на уроках хімії Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, організації процесу...

Подробнее

Реферат на тему: Критерії сформованості культури економічного мислення майбутніх географів Вступ Україна зараз переживає глибокі перетворення і зміни в соціально-економічній сфері, особливо це помітно в сучасних економічних відносинах людини і навколишнього світу. Відбувається високий вплив самої економіки на всю поверхню...

Подробнее

Реферат на тему: Формування професійно-орієнтованого ставлення у студентів непрофільних ВНЗ, які отримують додатковий фах У засобах і головних шляхах соціалізації молоді напередодні зламу сторіч виникли засадничі зміни, які безперервно посилюються. Вони полягають у збільшенні тривалості навчання практично всієї молоді до...

Подробнее

Реферат на тему: Формування електронних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського Інформаційне забезпечення наукових досліджень нині є важливим напрямком діяльності бібліотек. З цією метою бібліотеками визначається стратегія формування загальнодержавної інформаційно-комунікаційної системи освіти і науки, розглядаються особливості створення та...

Подробнее

Реферат на тему: Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики У педагогічній науці та освіті, як і в будь-яких інших сферах людської діяльності, нові телекомунікаційні технології в останнє десятиріччя знайшли широке застосування. Поряд із традиційними засобами науково-педагогічної комунікації, такими, як...

Подробнее

Реферат на тему: Доcлідження впливу ІКТ на особистісні якості учня початкових класів в умовах навчального процесу загальноосвітньої школи Використання ІКТ у навчальному процесі початкових класів загальноосвітньої школи має широкий спектр, від використання як засобу, що дозволяє вчителю впливати на організацію...

Подробнее

Реферат на тему: Комп’ютерне тестування як складова системи педагогічної діагностики компетентності школярів із теми «табличний процесор» Останнім часом спостерігається зменшення кількості годин у програмах навчальних закладів, що приводить до дефіциту аудиторного часу. Тому виникає потреба у підвищенні ефективності навчального процесу,...

Подробнее

Реферат на тему: Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника Вступ. Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всіх сферах життя, а особливо в науці, освіті, виробництві. Тому скоро...

Подробнее

Реферат на тему: Реформування освіти та інформатизація: основні проблеми і підходи до їх вирішення Рівень розвитку країни значною мірою визначається рівнем розвитку освіти, яка повинна на нинішньому етапі розвитку цивілізації швидко й адекватно реагувати на потреби суспільства, позбавляючись шляхом проведення...

Подробнее

Реферат на тему: Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності Модернізація освіти і комп’ютеризація середньої школи, що проводяться в її рамках, значуща не просто сама собою як певна дань новому витку технічного прогресу. Завдячуючи спільним...

Подробнее
Страница 173 из 644« Первая...102030...171172173174175...180190200...Последняя »