Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах (реферат)

0 Comment on Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах (реферат)

Реферат на тему: Навчання майбутніх учителів інформатики апаратних і системних програмних засобів у вищих педагогічних навчальних закладах Перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст і структуру навчання з використання комп’ютерно-орієнтованих методичних систем вносить суттєві зміни в усі компоненти навчального процесу...

Continue Reading

Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)

0 Comment on Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (реферат)

Реферат на тему: Удосконалення економічної компетентності керівників середньої освіти для ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Потреба вдосконалення кадрів освіти загострюється кожного разу, коли відбуваються істотні зміни в соціально-економічних умовах життя суспільства. У зв’язку з переходом України до ринкової економіки з...

Continue Reading

Глобальні освітні мережі: міжнародний досвід (реферат)

0 Comment on Глобальні освітні мережі: міжнародний досвід (реферат)

Реферат на тему: Глобальні освітні мережі: міжнародний досвід Розвиток інформаційно-технологічної бази сучасного суспільства за останнє десятиліття, спричинив різкий стрибок у розвитку комп’ютерної техніки, технології програмування та, як наслідок, появу нових засобів зв’язку та розвиток і застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій та...

Continue Reading

Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів (реферат)

0 Comment on Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів (реферат)

Реферат на тему: Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів Використання мультимедійних засобів при навчанні передбачає декілька основних напрямків реалізації педагогічної діяльності, які можна поділити на дві групи відповідно до ролі учнів при проектуванні та...

Continue Reading

Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті (реферат)

0 Comment on Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті (реферат)

Реферат на тему: Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті Однією з основних вимог до вищої освіти є вимога її сучасності, що включає в себе уявлення про те, якою повинна бути сучасна людина, людина-професіонал, яке її призначення,...

Continue Reading

Інформаційно-комунікаційні технології у педагогічному дослідженні (реферат)

0 Comment on Інформаційно-комунікаційні технології у педагогічному дослідженні (реферат)

Реферат на тему: Інформаційно-комунікаційні технології у педагогічному дослідженні У головних своїх рисах сучасний педагогічний експеримент суттєво відрізняється від того, яким він був у недалекому минулому, набуває нових форм, засобів реалізації, більш чіткої та уніфікованою стає його структура. Особливу роль відіграють...

Continue Reading

Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) (реферат)

0 Comment on Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) (реферат)

Реферат на тему: Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) Сучасний етап розвитку системи освіти України, та систем освіти європейських країн зокрема, характеризується неймовірною кількістю інформації, вміння отримувати, аналізувати та користуватися якою стало нагальною...

Continue Reading

Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку (реферат)

0 Comment on Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку (реферат)

Реферат на тему: Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку Створення і використання в освітньому процесі навчальних комп’ютерних програм, які спрямовані на гармонійний розвиток особистості – одна із актуальних проблем сьогодення, якою зацікавлені вітчизняні...

Continue Reading

Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) (реферат)

0 Comment on Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) (реферат)

Реферат на тему: Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) Вступ. Аналіз сучасного стану систем освіти зарубіжних країн показує актуальність і необхідність існування, розвитку та створення інформаційних освітніх мереж – локальних, регіональних, глобальних, які стали невід’ємною частиною навчально-виховного процесу як...

Continue Reading

Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання загальної фізики (реферат)

0 Comment on Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання загальної фізики (реферат)

Реферат на тему: Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання загальної фізики Розвиток науки і техніки потребує постійного вдосконалення методів і змісту навчання. Однією із нагальних проблем сьогодення є пошук шляхів інтенсифікації пізнавальної діяльності, створення стимулюючого середовища для її...

Continue Reading