Реферат на тему: Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників Глобальні соціально-економічні зрушення, що відбуваються в сучасному суспільстві, ставлять систему освіти в низку найважливіших соціальних інституцій та висувають високі вимоги до підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників. У...

Подробнее

Реферат на тему: Підготовка педагогічних працівників до організації та розбудови громадсько активної школи як осередку розвитку громади в умовах післядипломної педагогічної освіти Видатний представник епохи Просвітництва, філософ, письменник Ж.Ж.Руссо стверджував, що життя – це мить, саме собою воно – ніщо,...

Подробнее

Реферат на тему: Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання Сучасний стан суспільного розвитку, динамічні зміни в усіх сферах людської діяльності зумовлюють зростання потреби суспільства у формуванні творчої особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку,...

Подробнее

Реферат на тему: Створення електронних засобів навчання в школі I ступеня Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій має вплив на розвиток особистості сучасного учня. Значна кількість нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, розповсюдження ігрових засобів, електронних іграшок і комп’ютерів...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах З кожним роком дедалі більше учнів загальноосвітніх навчальних закладів вивчає німецьку мову як другу іноземну. Зазвичай, першою іноземною є англійська. Проблеми й питання організації навчального процесу...

Подробнее

Реферат на тему: Модель кваліметричного дослідження рівня впливу сім’ї на навчання учнів у табличному редакторі Excel Проблема взаємин між учасниками освітнього процесу набуває значної ваги у період соціального реформування освітньої системи в Україні. Завданнями педагогічної науки в цьому напрямі є...

Подробнее

Реферат на тему: Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій. У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні заняття з використанням ІКТ, обирає...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток педагогічної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами дистанційного навчання У сучасній цивілізації освіта як суспільне явище виконує функцію передавання знань, задоволення потреб людства кваліфікованими кадрами [1]. На сьогодні розвиток людини, особистості, як ніколи раніше, стає показником...

Подробнее

Реферат на тему: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні суспільних дисциплін Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів… взяли участь в акті запам’ятовування. За такого дружного сприяння всіх органів в акті...

Подробнее

Реферат на тему: Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури Запровадження у навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові способи надає широкі можливості для подальшої диференціації загального та професійного навчання, всебічної реалызацыъ творчих, пошукових, особистісно...

Подробнее
Страница 165 из 644« Первая...102030...163164165166167...170180190...Последняя »