Реферат на тему: Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів Формування творчої активності дітей та учнівської молоді в системі безперервної освіти держави – процес складний і тривалий, що потребує багато зусиль і часу. Тому гармонійний...

Подробнее

Реферат на тему: Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку Переорієнтація на методологію особистісно орієнтованого навчання є природним результатом тих змін, які відбуваються в Україні та й у всьому світі. Відповісти на “виклик часу” система загальної середньої...

Подробнее

Реферат на тему: Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів Проблема професійної самореалізації науково-педагогічних працівників, забезпечення економічних і соціальних гарантій якої віднесено до одного із пріоритетних напрямів політики держави щодо розвитку освіти [1,п.2], сьогодні стає все більш...

Подробнее

Реферат на тему: Культорологічний аспект змісту національної освіти України Українська держава вступила в епоху постіндустріального та інформаційного суспільства, яке висуває перед людством у ХХІ столітті нові проблеми, що не може не відбиватися на стані розвитку освіти, яка потребує суттєвого оновлення...

Подробнее

Реферат на тему: Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес Новий якісний етап у розвитку освіти можливий лише за умови інтенсивного запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську та навчально-виховну діяльність загальноосвітнього закладу. Можна визначити два напрями цієї роботи: —...

Подробнее

Реферат на тему Упровадження державно-громадського управління у закладах системи середньої освіти Перехід до демократії – масштабний процес, який передбачає не лише політичні, а й економічні, соціальні та культурні зміни. Формування демократичного світогляду і культури молоді – одне з найбільш відповідальних...

Подробнее

Реферат на тему: Процедури та алгоритми експертного оцінювання Об’єктивність результату будь-якого прикладного дослідження безпосередньо залежить від конструктивності процедур і їх алгоритмізації. Хоча регламентація процедур експертного дослідження всесторонньо описана у науково-методичній літературі, процес удосконалення та конкретизації даної проблеми в дослідженнях з...

Подробнее

Реферат на тему: Правові та організаційні засади системи релігійного виховання у державних школах федеративної республіки Німеччина Релігійна освіта і виховання мають дві основні форми, кожна з яких є по-своєму важливою і необхідною, відіграючи специфічну роль у формуванні цілісного світогляду молодого...

Подробнее

Реферат на тему: Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні Кінець ХХ – початок ХХІ століття – час історичних підсумків і народження нових ідей. На зламі століть відбувається осмислення минулого знання, досвіду та формування нового розуміння сенсу життя, створення...

Подробнее

Реферат на тему: Наукове підґрунтя інноваційних процесів в освіті Як стверджують сучасні політики і науковці, перший етап трансформацій в Україні завершено “завдяки інноваційному імпульсу, що надала “інформаційна хвиля” науково-технічного прогресу суспільства…; прискорився темп цивілізаційного розвитку” [1, с.5]. Подальша логіка розвитку...

Подробнее
Страница 164 из 644« Первая...102030...162163164165166...170180190...Последняя »