Реферат на тему Цінності в освіті та цінність освіти Сьогодні як в Україні, так і в інших країнах світу, спостерігається девальвація багатьох моральних цінностей. Споживацький спосіб життя суспільства, наявність соціальних контрастів, занепад моралі призводять до росту злочинності, морального нігілізму та...

Подробнее

Реферат на тему: Презентація як засіб формування професійного інтересу студентів до вивчення іноземної мови На сучасному етапі розвитку суспільства, коли англійська мова має глобальне розповсюдження, коли зростають міжнародні зв’язки нашої країни зі світовою спільнотою в різних галузях культури і науки,...

Подробнее

Реферат на тему: Питання виховання в методичному доробку В.І.Масальського Чільне місце у методичному доробку В.І.Масальського займають питання виховання. У «Методиці викладання української мови в середній школі» (1962), аналізуючи методику мови як педагогічну науку, В.І.Масальський пише, що наукова методика окреслює зміст,...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток моральних якостей і почуттів у школярів в світлі ідей В.О. Сухомлинського про роль соціального оточення Спадщина В.О. Сухомлинського багатогранна. Особливе місце  в цій психолого-педагогічній спадщині посідають думки і ідеї про моральне виховання молодого покоління, виховання в...

Подробнее

Реферат на тему: Пізнавальний інтерес та його формування засобами сучасної авторської пісні Важлива роль інтересу в становленні особистості молодшого школяра. Дитина реалізує свій інтерес у процесі основної діяльності, тому що найсильнішим мотивом у навчанні є саме пізнавальний інтерес, який активно...

Подробнее

Реферат на тему: Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземних мов Процеси інтеграції України в європейське та світове товариство, нові соціально-економічні умови розвитку суспільства висувають все вищі вимоги до підготовки фахівців у галузі мовної освіти. Нове соціальне замовлення...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості організації навчального процесу на основі інформаційних технологій Сьогодні обґрунтована необхідність якісних змін у галузі фізичної культури і спорту на основі сучасних інформаційних підходів (Шкребтій Ю. М., 2004; Свистельник І. Р., 2007). Перспективним напрямком має стати розробка національної системи...

Подробнее

Реферат на тему: Формування цілісного світосприймання майбутніх учителів Нинішній етап удосконалення і розвитку освіти, поряд з іншими факторами, передбачає просування в освітню сферу “останніх досягнень фундаментальної науки”, особливо тих, що сприяють формуванню “цілісного світосприймання і наукових методів мислення [1, с....

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми аудіювання (сприймання та розуміння) у роботі над розвитком зв’язного мовлення учнів У лінгводидактиці зв’язне мовлення визначається як мовленнєва діяльність, що становить єдине самостійне ціле, передає закінчену думку й членується на складові частини. Цей термін уживається ще...

Подробнее

Реферат на тему: Формування мовленнєво-комунікативних умінь студентів в умовах педагогічного коледжу Розбудова незалежності України, розвиток української мови як державної потребують нових підходів до підготовки вчителя початкових класів. Особливе місце в цій підготовці займає курс сучасної української літературної мови. Його важливість...

Подробнее
Страница 156 из 644« Первая...102030...154155156157158...170180190...Последняя »