Реферат на тему: Моделювання успіху професійної педагогічної діяльності викладачем Сучасні гуманістично-орієнтовані тенденції розвитку педагогічної думки потребують трансформації ролі викладача ВНЗ з транслятора готових знань в організатора процесу утворення знань, організатора власне своєї та навчальної діяльності студентів. Тому сьогодні мистецтво успішного...

Подробнее

Реферат на тему: Самостійна робота студентів при навчанні їх іноземної мови професійного спрямування: навчальні стратегії Одна з найактуальніших проблем сучасної методики навчання іноземних мов спеціального вжитку – орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну роботу студентів, створення умов для їхнього...

Подробнее

Реферат на тему: Синтез професійно-педагогічної та музично-виконавської майстерності в діяльності вчителя музики У законі України “Про освіту ” та в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошується, що одним із пріоритетних напрямків реформування освіти є виховання всебічно розвиненої,...

Подробнее

Реферат на тему: Методичні умови ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики Завданням курсу „Етика», вивчення якого розпочалося з 2005 року в 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладах України, є не стільки розширити обізнаність учнів з морально-етичних категорій, скільки сформувати...

Подробнее

Реферат на тему: Філософсько-психологічний та педагогічний аспекти розгляду поняття «дитяча творчість» Коли розглядати дитячу творчість через призму педагогічної теорії навчання та виховання, то одразу ж виникає кілька центральних питань, навколо яких дискутували і дискутують педагоги. Питання перше (головне): чи можна...

Подробнее

Реферат на тему: Процес формування професійної культури студента-менеджера у вищому навчальному закладі Істотні зміни, що відбуваються в характері суспільних відноcин зумовлюють і зміну потреб у кадрах фахівців, зміну суспільних вимог до якості їх професійної підготовки та особистісного формування. Основним завданням...

Подробнее

Реферат на тему: Реорганізація освітньої галузі у Південній Бессарабії: 1940-1941 рр. З часу встановлення влади Рад на півдні Бессарабії (червень 1940 року) розпочався процес реорганізації освітньої галузі. Перетворення  націлено на вирішення головної мети: підпорядкувати тотальному контролю влади Рад культурне життя...

Подробнее

Реферат на тему: Технологія підготовки вступного тестового іспиту з педагогіки за європейськими нормами і стандартами Сучасний розвиток України визначається у загальному контексті європейської інтеграції з пріоритетом фундаментальних цінностей загальносвітової культури. Впровадження європейських норм і стандартів в освіту і науку —...

Подробнее

Реферат на тему: Здійснення професійної спрямованості лабораторно-практичних занять Професійне становлення особистості — важливий компонент загального процесу її розвитку. Однією з центральних проблем підготовки майбутніх фахівців є дослідження професійної спрямованості як визначальної характеристики спеціаліста, що дозволяє людині максимально виявити свої здібності...

Подробнее

Реферат на тему: Методичні рекомендації щодо підготовки уроку за інтерактивними технологіями Правила організації інтерактивної роботи учнів на уроці. 1. До роботи повинні бути залучені різною мірою всі учні. 2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів. Корисними є різноманітне та постійне...

Подробнее
Страница 154 из 644« Первая...102030...152153154155156...160170180...Последняя »