Реферат на тему: Фактори, що впливають на формування навичок аудіювання Аудіювання – це здатність чітко розуміти мову інших. Важливою психологічною особливістю аудіювання є його одноразовість, неповторність у природних умовах спілкування. Тому вченими виділяються репродуктивне і продуктивне аудіювання. Важливо, щоб студенти...

Подробнее

Реферат на тему: Формування готовності випускників технічного вузу до професійної діяльності Зміна соціально-економічних умов розвитку суспільства, перехід до ринкових відносин, науково-технічний прогрес постійно підвищують вимоги до рівня підготовки випускників вищої школи по створенню на виробництві нешкідливих та безпечних умов праці....

Подробнее

Реферат на тему: Соціалізація особистості — необхідна умова виховання свідомого громадянина держави В сучасних умовах становлення української державності, розвитку національної культури й освіти головним завданням навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл є формування громадянина свідомого, креативного, здатного виконувати різні соціальні...

Подробнее

Реферат на тему: Принципи кредитно-модульної технології навчання Будь-яка технологія навчання має свої педагогічні особливості, які суттєво відрізняють її від інших навчальних технологій. Окремі з них є провідними, без них навчальна технологія втрачає свою сутність, перестає бути сама собою. В основі...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми побудови технології навчання математики, спрямованої на інтелектуальний розвиток учнів Сучасний рівень і якість освіти передбачає формування у молодої людини здібностей до ефективної інтелектуальної діяльності, творчості. Однією із провідних ідей нової концепції шкільної математичної освіти є ідея...

Подробнее

Реферат на тему: Механізми взаємозв’язку змін активності самостійної роботи студентів під впливом індивідуальних здібностей та особистого досвіду У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначається: «Головна мета державної політики щодо розвитку освіти полягає в створенні умов для розвитку...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогіка як наука і навчальний предмет Термін «педагогіка» походить від двох давньогрецьких слів — пайс («діти», «дитина») і aгo («веду») [2]. У дослівному перекладі педагог означає „дітоводій», „поводир дітей». У Давній Греції так називали раба, який супроводжував...

Подробнее

Реферат на тему: Основні завдання британського шкільного лідерства На думку дослідника Ю. Бека, «однією із політичних відповідей на процес глобалізації є … формування та розвиток освіти і суспільства знань; подовження, а не скорочення термінів навчання; послаблення її спеціалізації. Це не...

Подробнее

Реферат на тему: Міжпредметні зв’язки як чинник оптимізації процесу навчання Сьогодні у зв’язку із збільшенням об’єму інформації, який підлягає засвоєнню в період вузівського навчання, а також з необхідністю підготовки студентів до самоосвіти, важливе значення набуває вивчення ролі міжпредметних зв’язків. Проблему...

Подробнее

Реферат на тему: Історичні джерела сучасної системи післядипломної освіти вчителів початкового навчання Сучасна система підвищення кваліфікації вчителів початкової школи сформувалася на досвіді, накопиченому при проведені короткотермінових педагогічних курсів у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Робота з організації...

Подробнее
Страница 150 из 644« Первая...102030...148149150151152...160170180...Последняя »