Реферат на тему: Інтерактивне навчання: організація навчальних діалогів Найбільший успіх мають ті методи, які в центр уваги ставлять учня. Динаміка розвитку системи освіти диктує перегляд звичних форм і змісту навчання. Практика показує, що корекція змісту освітніх програм відбувається швидше, ніж...

Подробнее

Реферат на тему: Історичні джерела сучасної системи післядипломної освіти вчителів початкового навчання Сучасна система підвищення кваліфікації вчителів початкової школи сформувалася на досвіді, накопиченому при проведені короткотермінових педагогічних курсів у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Робота з організації...

Подробнее

Реферат на тему: Зміна ролі викладача в сучасних умовах Сучасний освітній процес для досягнення своєї основної мети — виховання такого покоління висококваліфікованих кадрів, які повністю відповідали б потребам ринку праці, — повинен пристосовуватися до вимог часу в усіх своїх складових...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасні проблеми та перспективи розвитку технічної творчості студентів будівельного профілю Закон України «Про освіту» проголосив один із найважливіших факторів розбудови української системи освіти-гуманізацію і гуманітаризацію всього життя навчальних закладів, повернення їх до людини, яка навчається. Основна функція...

Подробнее

Реферат на тему: Інструменти формування конкурентоспроможності ВНЗ Процеси ринкової розбудови в національній економіці супроводжуються постійним загостренням конкуренції, яка охоплює не тільки виробничу, але й інші сфери,  зокрема, освітні послуги. Ситуація, яка складається на вітчизняному ринку освітніх послуг з кожним роком...

Подробнее

Реферат на тему: Аспекти реформування навчального процесу у вищій школі Аналіз сучасного розвитку нашого суспільства в період кардинальних змін у державному будівництві та суспільстві в останні роки, зокрема в умовах структурної перебудови й вдосконалення організації і змісту вищої освіти в...

Подробнее

Реферат на тему: Комплексний комп’ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи В умовах інформатизації суспільства, у тому числі й освітньої галузі, постає питання реорганізації як навчального процесу в цілому, так і контролю якості знань студентів зокрема....

Подробнее

Реферат на тему: Друга половина ХІХ століття як ключовий етап розвитку дидактики вищої школи в Україні У розвитку педагогічної думки України друга половина XІX століття має важливе значення. Саме в цей період спостерігаються зміни у розвитку культурно-освітніх процесів в Україні,...

Подробнее

Реферат на тему: Глобалізація і проблеми освіти Останнім часом у працях економістів, соціологів, філософів, політологів, педагогів проголошується думка про те, що найбільш суттєвою характеристикою сучасного світу, яка визначає його картину, є рух гігантських потоків капіталів, товарів, а також людей, що...

Подробнее

Реферат на тему: Концептуальні підходи Я.Ф.Чепіги до реформування освіти в Україні Порушення і висвітлення питання критичного вивчення вітчизняної історії, зокрема в галузі освіти і виховання, пояснюється, насамперед, переглядом або ж новим розкриттям ціннісно-орієнтаційних підходів до явищ педагогічного процесу минулого з...

Подробнее
Страница 147 из 644« Первая...102030...145146147148149...160170180...Последняя »