Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами гри (реферат)

0 Comment on Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами гри (реферат)

Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами гри Останнім часом в педагогіці, як і в багатьох інших галузях науки, відбувається перебудова практики та методів роботи, зокрема поширення набуває використання у процесі навчання різних типів ігор. Впровадження у практику...

Continue Reading

Формування інтелектуальних умінь у молодших школярів (реферат)

0 Comment on Формування інтелектуальних умінь у молодших школярів (реферат)

Реферат на тему: Формування інтелектуальних умінь у молодших школярів У Державній національній програмі “Освіта” /“Україна XXI століття”/ інтелектуальний розвиток особистості визначено пріоритетним напрямком реформування освіти, який потребує не тільки певної кількості знань, але й умінь. Причому другий показник пов’язаний саме...

Continue Reading

Вміння учнів початкової школи розв’язувати текстові задачі (реферат)

0 Comment on Вміння учнів початкової школи розв’язувати текстові задачі (реферат)

Реферат на тему: Вміння учнів початкової школи розв’язувати текстові задачі У початковому курсі математики текстові задачі становить близько 60% навчального матеріалу, а їх розв’язування є, з одного боку, метою навчання, а з другого – засобом навчання, виховання й розвитку школярів....

Continue Reading

Формування мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів на основі етнопедагогіки (реферат)

0 Comment on Формування мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів на основі етнопедагогіки (реферат)

Реферат на тему: Формування мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів на основі етнопедагогіки Вивчення рідної мови полягає у формуванні особистості, яка розвивається в умовах етносередовища, є носієм і транслятором рідної культури, активно наслідує традиції використання мовних засобів у ситуаціях...

Continue Reading

Педагогічні умови ефективності використання проблемних ситуацій як засобу формування мислення учнів на уроках математики (реферат)

0 Comment on Педагогічні умови ефективності використання проблемних ситуацій як засобу формування мислення учнів на уроках математики (реферат)

Реферат на тему: Педагогічні умови ефективності використання проблемних ситуацій як засобу формування мислення учнів на уроках математики Основною цінністю гуманістичного особистісно-орієнтованого устаткування виступає творчість як спосіб розвитку людини в культурі. Сьогодні існує гостра соціальна потреба у творчості і творчих індивідах....

Continue Reading

Формування гуманістичної спрямованості особистості молодшого школяра у процесі вивчення математики (реферат)

0 Comment on Формування гуманістичної спрямованості особистості молодшого школяра у процесі вивчення математики (реферат)

Реферат на тему: Формування гуманістичної спрямованості особистості молодшого школяра у процесі вивчення математики Гуманізація навчально-виховного процесу визначається головними нормативними документами, зокрема державними національними програмами: «Освіта. Україна XXI століття» та «Діти України», Конституцією України, Законом України «Про освіту», концепцією реформування гуманістичної...

Continue Reading

Умови стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів у процесі формування поняття про слово (реферат)

0 Comment on Умови стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів у процесі формування поняття про слово (реферат)

Реферат на тему: Умови стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів у процесі формування поняття про слово Один з перших дослідників розвитку пізнавальної самостійності відомий дидакт М. О. Данилов зазначав, що її сутність виявляється в потребі й умінні учнів самостійно мислити, у здатності...

Continue Reading

Формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (реферат)

0 Comment on Формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (реферат)

Реферат на тему: Формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів Ефективність реалізації завдань реформування освіти, спрямованих на виховання національно-свідомих і освічених громадян України, багато в чому залежить від культуротворчої домінанти навчально-виховного процесу. Учень сучасної школи має виховуватися непросто як носій певної...

Continue Reading

Ефективність екскурсій у навчанні учнів початкових класів (реферат)

0 Comment on Ефективність екскурсій у навчанні учнів початкових класів (реферат)

Реферат на тему: Ефективність екскурсій у навчанні учнів початкових класів Людина – частина природи. Потяг до всього живого закладений від самого народження. Найяскравіше виявляється це у дитячому віці. Природа мозку дитини потребує, щоб її розум виховувався біля джерела думки –...

Continue Reading

Особливості засвоєння лексики молодшими школярами (реферат)

0 Comment on Особливості засвоєння лексики молодшими школярами (реферат)

Реферат на тему: Особливості засвоєння лексики молодшими школярами У методичних дослідженнях одним з головних завдань словникової роботи справедливо визнається завдання збагачення, поповнення, розширення словникового запасу учнів. Методичною наукою накопичено чимало даних про словниковий запас учнів. Ці дані отримані на основі...

Continue Reading