Реферат на тему: Пізнавальна самостійність учнів при вивченні математики Загальноосвітня школа, як провідний соціальний інститут виховання підростаючого покоління на всіх рівнях суспільного розвитку отримує своєрідне „замовлення» на формування певного типу особистості. На сучасному етапі розвитку й утвердження української державності перед...

Подробнее

Реферат на тему: Екологічна культура молодших школярів: теорія і практика На сучасному етапі складних і динамічних відносин суспільства з довкіллям бережливе ставлення до природи має складати невід’ємну частину загального світогляду кожного громадянина України, яка є однією з найбільш неблагополучних в...

Подробнее

Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання У низці психологічних і педагогічних досліджень вивчається проблема розвитку творчої особистості засобами мистецтва, яке має значний розвиваючий і виховний потенціал і активно впливає на...

Подробнее

Реферат на тему: Соціально-педагогічні аспекти морального виховання особистості “Державна національна програма “Освіта”: Україна ХХІ століття” ставить за мету привести систему освіти та виховання у відповідність до запитів особи. У цій програмі стратегічними завданнями визначаються “…відродження і розбудова національної системи освіти...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості розуміння учнями творчих задач на уроках математики Визначення поняття “творча діяльність” можна поділити на такі, де творчість визначається як діяльність, спрямована на знаходження людиною нового суспільно значущого продукту і на такі, де творчість розглядається з позицій...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток духовної культури майбутніх вчителів засобами музичного мистецтва Закони України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошують на важливості підвищення духовної культури студентів педагогічних вищих навчальних закладів, оскільки від одухотворення...

Подробнее

Похожие записи Хірургічні аспекти профілактики та лікування пору-шень функцій печінки та нирок при перитоніті (автореферат) Проблемы культурологи как научной дисциплины Communication The Exchange of Information Органическая социология Спенсера Козацько-селянські повстання кінця ХVІ — першої половини ХVІІ ст.

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі мовленнєвої діяльності Особливої актуальності набуває становлення творчої особистості у процесі навчальної діяльності. Цю проблему досліджують І.Волощук, Н.Волошина, І.Головко, А.Дусавицький, Б.Ільюк, В.Костюк, І.Матюша, Л.Момот, К.Нор, Л.Шелестова та ін. Працями Л.Божович,...

Подробнее

Реферат на тему: Питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності На сучасному етапі розвитку освіта України зазнає істотних змін і переживає реформи, ознаки яких єдині для всіх учасників навчально-виховного процесу(учителів, учнів, батьків) – як учителі, так і учні...

Подробнее

Реферат на тему: Використання інформаційних технологій у навчанні Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мережі високо якісних баз даних, розширюють можливість учнів до сприйняття складної інформації. Це здійснюється шляхом побудови індивідуальних модульних навчальних програм...

Подробнее
Страница 143 из 644« Первая...102030...141142143144145...150160170...Последняя »