Реферат на тему: Формування комунікативних вмінь в учнів початкових класів Відомо, що на процес розвитку людини – формування її як єдиного індивідуального цілого, в значній мірі впливають конкретно-історичні умови суспільного життя. А сам цей процес розвитку реалізовується в ході різних...

Подробнее

Реферат на тему: Напрями роботи з розвитку мовлення в початкових класах Початкова ланка школи відіграє значну роль у формуванні в молодшого школяра повноцінної навчальної діяльності, одним з основних компонентів якої є рівень розвитку зв’язного мовлення – необхідна умова формування соціально...

Подробнее

Реферат на тему: Використання укрупнення дидактичних одиниць Освіта ХХІ століття – це освіта для людини . Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальності, здатності до самоосвіти й саморозвитку особистості, яка вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості організації самостійної роботи учнів на уроках у початкових класах В період духовного відродження в Україні на особливу увагу заслуговує проблема початкової ланки освіти. Початкова школа повинна стати тим фундаментом, на якому зводиться національна освіта. Постає завдання...

Подробнее

Реферат на тему: Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації науково-дослідної діяльності Перехід до нової системи суспільних відносин посилює вимоги до професійної компетенції фахівців. Вони мають творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання, вільно орієнтуватися у потоці наукової інформації. Необхідність підвищення...

Подробнее

Реферат на тему: Використання наочності в початкових класах як важливий компонент розвитку пізнавального інтересу учнів початкових класів В.О.Сухомлинський писав: «Природа мозку дитини потребує, щоб її розум виховувався біля джерела думки – серед наочних посібників, образів і, насамперед, серед природи, щоб...

Подробнее

Реферат на тему: Зміст матеріалу – важливий фактор екологічного виховання молодших школярів Природа – частина навколишнього світу, з яким дитина постійно спілкується і взаємодіє. Вона дає багатий матеріал для розвитку мислення і мови. Багатство природи, її різноманітність, діяльність дітей у...

Подробнее

Реферат на тему: Вивчення творчості Ліни Костенко на уроках читання у початковій школі Сьогодні вчитель своєю щоденною творчою працею повинен допомагати здійснювати курс на прискорення і ефективну перебудову нашого суспільства у всіх сферах економічної та соціальної діяльності. І суть його...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток художньо-образного мислення школярів засобами інтеграції фольклору з різними видами мистецтва Художньо-естетичне виховання й освіта в системі загальноосвітніх закладів передбачають цілеспрямоване залучення всіх дітей до цінностей культури, освоєння ними форм і методів спілкування з культурною спадщиною минулого...

Подробнее

Реферат на тему: Методика активізації словника дітей старшого дошкільного віку засобами української народної казки Проблема словникової роботи з дітьми на етапі дошкільного дитинства досліджувалась у різних напрямах багатьма вченими. Зокрема, збагачення словника дітей раннього (Аркін Ю.А., Гербова В.В., Ляміна Г.М....

Подробнее
Страница 141 из 644« Первая...102030...139140141142143...150160170...Последняя »