Реферат на тему: Початкова школа в системі середньої освіти Нідерландів Вивчення розвитку освітнього процесу Нідерландів, активного учасника європейського співтовариства, у яке інтегрується Українська держава, дає можливість поглибити наші знання щодо європейської освіти та сприяє розвитку власної. Тому доцільно розглянути, як...

Подробнее

Реферат на тему: Активні методи навчання Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») визначає потребу перегляду усталених підходів до змісту, методів і форм навчання. Огляд окремої підручникової, монографічної та журнальної літератури дає нам змогу простежити тенденції розвитку та деякі спроби...

Подробнее

Реферат на тему: Процес реформування в галузі обов’язкової освіти в країнах Європи Ми живемо в еру глибинних соціальних, демографічних, культурних, наукових, економічних та політичних змін, які відбуваються у всьому світі. Взаємозв’язок між цими процесами очевидний, адже будь-які зміни економічні або...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання Невпинне збільшення наукової інформації, зростання соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки і технологій потребують постійного розвитку, модернізації освіти, приведення її стану і можливостей...

Подробнее

Реферат на тему: Підхід до проектування системи моніторингу як складової інформаційних  технологій підтримки діяльності органів державного управління Вступ Головне завдання діяльності органів державної влади полягає в ефективній реалізації функцій і задач державного управління у нових економічних та ринкових умовах. Якщо...

Подробнее

Реферат на тему: Розвивальне предметно-ігрове середовище Як відомо, незаповнене і безбарвне предметно-ігрове середовище справляє на дітей негативний вплив, гальмує розвиток особистості. Перенасичене предметне середовище так само погано впливає на психіку малят. І тільки періодично поновлюване, варіативне, оптимально організоване предметно-ігрове середовище...

Подробнее

Реферат на тему: Використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища при викладанні арифметики в молодших класах Вивчення арифметики у сучасній школі охоплює ряд підрозділів, таких як арифметику одноцифрових, багатоцифрових (у тому числі від’ємних) цілих чисел, десяткових дробів і раціональних чисел. У більшості...

Подробнее

Реферат на тему: Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління Вступ Головне завдання ІС підтримки діяльності органів державного управління полягає у створенні інформаційного середовища на базі мережевих, комп’ютерних, програмно-технічних засобів та сучасних технологій для забезпечення ефективних процесів...

Подробнее

Реферат на тему: Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти Розглянемо той стан об’єктивно iснуючої реальностi, що склався на сьогоднi як результат низки рiшень, пов’язаних з перебудовою системи освiти. Цей стан, у заломленнi до процесу навчання, конкретизується...

Подробнее

Реферат на тему: Доменно-фреймова модель педагогічної системи Розвиток психолого-педагогічної науки, поява в останні роки нових засобів навчання надають можливість будувати сьогодні такі сучасні педагогічні системи (ПС), які б дозволили поступово вирішувати проблеми, що пов’язані з підвищення вимог щодо обсягу і...

Подробнее
Страница 136 из 644« Первая...102030...134135136137138...150160170...Последняя »