Реферат на тему: Інформаційна складова проблеми мiжпредметних зв’язків в умовах альтернативної освіти Демократичнi перетворення у системi освiти призвели до появи в Українi нового поколiння пiдручникiв для середнiх закладiв освiти. Як вiдмiчають фахiвцi, «Характерною особливiстю всiх пiдручникiв нового поколiння є їх...

Подробнее

Реферат на тему: Методологічні аспекти моделювання суб’єкту навчання Проблема створення, систематизації та впровадження у навчальний процес засобів навчання на базі новітніх комп’ютерних технологій не може бути вирішена без глибокого теоретичного аналізу процесів міркувань суб’єкта навчання, одним із засобів якого є...

Подробнее

Реферат на тему: Системнi особливостi освітнього середовища як об’єкту інформатизації Результативність всіх організаційних, науково-методичних, фінансово-економічних, технологічних та інших впливів на систему освіти в решті решт визначається тим рівнем формування особистісних якостей суб’єкта навчання та виховання, заради якого всі ці впливи...

Подробнее

Реферат на тему: Комп’ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі Відомо, який великий вплив на інтелектуальний, емоційний та фізичний розвиток дитини має предметно-ігрове середовище. Як його невід’ємний елемент дедалі ширше застосовуються нові інформаційні технології (НІТ), в основі яких — комп’ютерна техніка. Використання...

Подробнее

Реферат на тему: Хімічна освіта в школі: екскурс в історію. Як відомо, до 1917 р. середню освіту в основному надавали гімназії та реальні училища, причому структура цих закладів і зміст навчання в них неодноразово змінювалися в ході реформ. Так, під...

Подробнее

Реферат на тему: Головні етапи розвитку та використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання Виникненню нового покоління сучасних засобів навчання суттєво сприяла поява новітніх комп’ютерних технологій. У наш час не можливо уявити навчальний процес без використання засобів мультимедіа, телекомунікацій, комп’ютерних програм та інтегрованих...

Подробнее

Реферат на тему: Деякi психолого-педагогiчнi проблеми використання засобiв нових iнформацiйних технологій у навчальному процесi середнього закладу освiти Результатом невпинного процесу iнформатизацiї суспiльствастав той факт, що з засобами комп’ютерних технологiй дитина сьогоднi зустрiчається значно ранiше, анiж починається систематичне вивчення у старшiй...

Подробнее

Реферат на тему: Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій Специфіка і характер сучасного світового соціально-економічного розвитку, науки і освіти є передумовою і рушійною силою широкомасштабних робіт з розробки теоретичних проблем побудови й впровадження та розв’язання практичних завдань застосування сучасних інформаційно-освітніх...

Подробнее

Реферат на тему: Модельний підхід у побудові комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища Постановка проблеми. Ключовою фігурою у складі комп’ютерно-орієнтованого середовища є учень або студент. Виявляється, що проблема дійсно ефективного навчання полягає у використанні дійсно ефективної моделі як діяльності учня, так і середовища....

Подробнее

Реферат на тему: Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем Сучасний рівень науки і техніки формує технологічне та інформаційне середовище, в якому існує людина, впливає на відносини між людиною і навколишнім природним та соціальним середовищем, визначає рівень можливостей людини...

Подробнее
Страница 135 из 644« Первая...102030...133134135136137...140150160...Последняя »