Реферат на тему: Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів Інтеграційні процеси в системі національної освіти виступають як складова всебічної тенденції глобалізації світових процесів розвитку, як визначальний інтелектуальний базис гармонійного розвитку національних соціально-економічних систем. Формуючи особистісну і...

Подробнее

Реферат на тему: Інформаційна освітянська мережа ЮНЕСКО – молодим громадянам України. Європейською педагогікою 90-і роки були названі “десятиріччям громадянськості”. Це часи історичних змін, що залишили відбиток на громадянському вихованні і освіті, і поставили перед суспільством серйозне завдання – виховувати громадян,...

Подробнее

Реферат на тему: Вплив комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток особистості дитини в підготовці її до школи Реформування освіти, необхідність її інформатизації спонукає дошкільну освіту, як першу ланку безперервної освіти, здійснювати пошук шляхів застосування комп’ютера, як засобу розвитку особистості дитини....

Подробнее

Реферат на тему: Дослідження впливу інформаційних і комунікаційних технологій на формування особистісних якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів Зміна структури та змісту навчальних планів та програм загальноосвітніх навчальних закладів відбувається під впливом зміни науково-технічних, технологічних та соціальних умов. Результати діяльності система...

Подробнее

Реферат на тему: Лабораторна робота з фiзики та проблема iнструкцiї до неї Лабораторну роботу, яка є невiд’ємною складовою навчально — виховного процесу з фiзики, можна розглядати з багатьох точок зору в залежностi вiд напряму дослiдження цього питання. Розглянемо лабораторнi роботи...

Подробнее

Реферат на тему: Окремі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів при використанні інформаційних технологій навчання Процес перегляду змісту курсу хімії, що почався ще в середині ХХ сторіччя, змусив по-новому підійти до вирішення проблеми співвідношення в ньому теорії і фактів....

Подробнее

Реферат на тему: Ігрова діяльність (літературна гра) на уроці читання Ігрова діяльність — один із ефективних засобів підвищення якості сприймання молодшими школярами художніх творів на уроці читання. У структурі уроку читання ігрова діяльність має форму дидактичної гри, ігрової ситуації, ігрового...

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз стану та тенденції розвитку інформаційних  технологій підтримки діяльності органів державного управління Вступ Головне завдання діяльності органів державної влади полягає в ефективній реалізації функцій і задач державного управління у нових економічних і ринкових умовах. Якщо загальними напрямками...

Подробнее

Реферат на тему: Засоби навчання як параметр освітнього простору Поряд з багатьма параметрами освітнього простору України, що відображені у галузевих статистичних збірниках, існують параметри, які не знаходять там свого відображення, але безпосередній та опосередкований вплив яких на результати навчання є...

Подробнее

Реферат на тему: Інноваційні технології в навчанні (читання в молодших класах) Використання фактичних та потенційних можливостей кожного учня за класно-урочною формою навчання пов’язане з послідовним впровадженням індивідуального та диференційованого підходу. Традиційна методика навчання дітей читанню в 2—4-х класах не сприяє...

Подробнее
Страница 133 из 644« Первая...102030...131132133134135...140150160...Последняя »