Засоби навчання: проблеми термінології (реферат)

0 Comment on Засоби навчання: проблеми термінології (реферат)

Реферат на тему: Засоби навчання: проблеми термінології Поява нових наукових технологій завдала значного впливу на найрізноманітні сфери людської діяльності і, у тому числі, на сферу навчання. Сучасний стан розвитку освіти характеризується все ширшим використанням нових складних технічних засобів навчання та...

Continue Reading

Організація навчальної дослідницької діяльності у процесі викладання фізики в середній школі з використанням комп’ютерно-орієнтованих систем навчання

0 Comment on Організація навчальної дослідницької діяльності у процесі викладання фізики в середній школі з використанням комп’ютерно-орієнтованих систем навчання

Реферат на тему: Організація навчальної дослідницької діяльності у процесі викладання фізики в середній школі з використанням комп’ютерно-орієнтованих систем навчання Все більшого поширення у загальноосвітніх навчальних закладах знаходять особистісно — орієнтовані технології навчання, однією з характерних ознак яких є спрямованість на...

Continue Reading

Фізичний експеримент на екрані комп\’ютера (реферат)

0 Comment on Фізичний експеримент на екрані комп\’ютера (реферат)

Реферат на тему: Фізичний експеримент на екрані комп’ютера Існування та поступове поширення у середній школі комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, тобто засобів навчання, спеціально розроблених для використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі, є фактом педагогічної реальності. До різноманіття педагогічних програмних засобів (ППЗ),...

Continue Reading

Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України (реферат)

0 Comment on Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України (реферат)

Реферат на тему: Застосування методу телекомунікаційних проектів в загальноосвітніх навчальних закладах України Розвиток стає ключовим поняттям педагогічного процесу в більшості освітніх світових систем. Постіндустріальному суспільству необхідні люди, які вміють самостійно мислити, здатні до самореалізації. “Технології та ідеологія потрясають основи капіталізму...

Continue Reading

Використання елементів формальної логіки у процесі розв\’язування навчальної фізичної задачі (реферат)

0 Comment on Використання елементів формальної логіки у процесі розв\’язування навчальної фізичної задачі (реферат)

Реферат на тему: Використання елементів формальної логіки у процесі розв’язування навчальної фізичної задачі Необхiдною складовою процесу пошуку виходу з проблемної ситуацiї i, зокрема, пошуку розв’язку навчальної задачi є формування судження «як чiткого та правильного спiвставлення одна з однiєю всiх...

Continue Reading

Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет (реферат)

0 Comment on Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет (реферат)

Реферат на тему: Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет Досвід застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), спостереження фахівців і батьків показує, що поряд з позитивними наслідками використання комп’ютерів у процесі...

Continue Reading

Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України (реферат)

0 Comment on Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України (реферат)

Реферат на тему: Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України ВСТУП Невпинне зростання наукової інформації, динаміка розвитку сучасного суспільства, піднесення соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки та технології потребують від середніх закладів...

Continue Reading

Використання педагогiчних програмних засобів математичної пiдтримки при вивченнi фізики у середнiй школі (реферат)

0 Comment on Використання педагогiчних програмних засобів математичної пiдтримки при вивченнi фізики у середнiй школі (реферат)

Реферат на тему: Використання педагогiчних програмних засобів математичної пiдтримки при вивченнi фізики у середнiй школі Засоби iнформацiйних технологiй все бiльше входять до нашого повсякдення. Але при цьому застосування цих засобiв в школi обмежується, як правило, кабiнетами iнформатики при вивченнi предмету...

Continue Reading

Навчальне середовище сучасних педагогічних систем (реферат)

0 Comment on Навчальне середовище сучасних педагогічних систем (реферат)

Реферат на тему: Навчальне середовище сучасних педагогічних систем Сучасний рівень науки і техніки формує технологічне та інформаційне середовище, в якому існує людина, впливає на відносини між людиною і навколишнім природним та соціальним середовищем, визначає рівень можливостей людини на конкретному етапі...

Continue Reading

Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування (реферат)

0 Comment on Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування (реферат)

Реферат на тему: Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування У практиці шкільного курсу фізики, зокрема у процесі проведення фізичного експерименту, широко використовуються методи вивчення деяких параметрів фізичних процесів із застосуванням таких приладів, як, наприклад, осцилограф та осцилоскоп....

Continue Reading