Ментальні аспекти національного освітнього процесу в Україні (реферат)

0 Comment on Ментальні аспекти національного освітнього процесу в Україні (реферат)

Реферат на тему: Ментальні аспекти національного освітнього процесу в Україні В сучасному світі «інформаційних революцій» цілком закономірним є той факт, що освітній процес відіграє провідну роль в духовному та й матеріальному бутті різних народів. При цьому можна визначити ту загальнолюдську...

Continue Reading

Професійна культура вчителя: педагогіко-антропологічний аспект (реферат)

0 Comment on Професійна культура вчителя: педагогіко-антропологічний аспект (реферат)

Реферат на тему: Професійна культура вчителя: педагогіко-антропологічний аспект Необхідність активізації теоретичних досліджень у галузі соціальної і культурної антропології диктується сучасним процесом розвитку суспільства. Спеціальна педагогічна освіта і система підвищення кваліфікації потребують простору для практики та її осмислення. В історії розвиту...

Continue Reading

Антропологічний фактор у формуванні гуманістичної спрямованості студентів педвузу (реферат)

0 Comment on Антропологічний фактор у формуванні гуманістичної спрямованості студентів педвузу (реферат)

Реферат на тему: Антропологічний фактор у формуванні гуманістичної спрямованості студентів педвузу Українська національна система виховання побудована на історії, традиціях українського народу, не являє собою замкнуте коло, чисто етнічне явище. Реоранізаційни процеси, що почалися в суспільстві у зв’язку з розбудовою української...

Continue Reading

Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників (реферат)

0 Comment on Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників (реферат)

Реферат на тему: Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників В умовах ствердження державності, коли головним чинником української спільноти є значимість людської особистості, проблема виховання старшокласників засобами мистецтва набуває особливої актуальності. Глибоко усвідомлений світ художніх цінностей у співвідношенні з особистим...

Continue Reading

Історико-соціальний зміст екологічної освіти (реферат)

0 Comment on Історико-соціальний зміст екологічної освіти (реферат)

Реферат на тему: Історико-соціальний зміст екологічної освіти З часу появи терміну “екологія” і визначення його суті пройшло майже 150 років. Хоча задовго до цього в науковій і популярній літературі утверджувались різні поняття і трактування, які розкривали зміст майбутньої галузі науки,...

Continue Reading

Експериментальне вивчення природи факторів та їх вплив на засвоєння знань дошкільниками (реферат)

0 Comment on Експериментальне вивчення природи факторів та їх вплив на засвоєння знань дошкільниками (реферат)

Реферат на тему: Експериментальне вивчення природи факторів та їх вплив на засвоєння знань дошкільниками Вияснення характеру порушень і прогнозування їх наслідків є актуальними як в фундаментальному, так і в прикладному відношенні. Цінність цитогенетичних досліджень для визначення впливу мутагенних факторів зумовлена...

Continue Reading

Антропологічна екологія в освітньому процесі (реферат)

0 Comment on Антропологічна екологія в освітньому процесі (реферат)

Реферат на тему: Антропологічна екологія в освітньому процесі Система освіти, як і будь-яка система соціуму, є відкритою, динамічною, антиентропійною системою, яка має здатність розвиватися. Витоки розвитку цієї системи криються у протиріччі між цивілізаційними потребами, які формують соціальне замовлення на навчання...

Continue Reading

Антропологічний аспект як сучасний підхід у формуванні професійно – педагогічної готовності в системі самовиховання майбутнього вчителя (реферат)

0 Comment on Антропологічний аспект як сучасний підхід у формуванні професійно – педагогічної готовності в системі самовиховання майбутнього вчителя (реферат)

Реферат на тему: Антропологічний аспект як сучасний підхід у формуванні професійно – педагогічної готовності в системі самовиховання майбутнього вчителя Широка демократизація суспільних процесів докорінно змінила ціннісні критеріальні підходи до системи освіти. В умовах розбудови національної системи освіти особливого значення набуває...

Continue Reading

Антропологічний поворот у науці та освіті: епістемологічні підґрунття (реферат)

0 Comment on Антропологічний поворот у науці та освіті: епістемологічні підґрунття (реферат)

Реферат на тему: Антропологічний поворот у науці та освіті: епістемологічні підґрунття Виникнення широкого спектру освітніх технологій та спроби активного застосування кожної з них стали реалією сьогодення. Разом із тим проблема вибору найбільш ефективної з них з порядку денного не знімається....

Continue Reading

Антропологічні основи комунікативної компетентності вчителя (реферат)

0 Comment on Антропологічні основи комунікативної компетентності вчителя (реферат)

Реферат на тему: Антропологічні основи комунікативної компетентності вчителя Доля світової спільноти в руках учителя-вихователя, а не політика чи полководця, міністра чи президента. Вони – це продукт виховання; результат розвивального процесу навчання, успішності оволодіння ними вміннями свідомо творити. Ось чому головна...

Continue Reading